Η ΕΕ φρενάρει τις διαπραγματεύσεις για την Πράξη της ΤΝ λόγω των βασικών μοντέλων ΤΝ

Οι διαπραγματεύσεις για την Πρόταση Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) της ΕΕ έχουν φρενάρει μπροστά από ένα σημαντικό εμπόδιο σχετικά με την ρύθμιση της κατηγοροιοποιήσης για τα βασικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Οι μεγάλες χώρες της ΕΕ έχουν ζητήσει την ανάκληση της προτεινόμενης προσέγγισης για τα βασικά μοντέλα, καθώς υπάρχει προβληματισμός για την κατάταξη τους σε υψηλό ή χαμηλό κίνδυνο. Συγκεκριμένα, τα βασικά μοντέλα έχουν γίνει το σημείο αντιπαράθεσης σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων, καθώς με την εμφάνιση του ChatGPT, ενός δημοφιλούς chatbot που πλέον διατίθεται με το πιο ισχυρό μοντέλο του GPT-4 της OpenAI, έχει δημιουργηθεί διαφοροποίηση για τον τρόπο που θα ρυθμιστεί αυτός ο τύπος τεχνητής νοημοσύνης.

Η Πρόταση Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ως έχει κατατεθεί θεωρεί πως τα διαλογικά γλωσσικά συστήματα ή bot συνομιλίας (Chatbots), τα οποία μιμούνται την ανθρώπινη γλωσσική αλληλεπίδραση, ανήκουν στην κλίμακα του χαμηλού κινδύνου, και συνεπώς προτείνονται μόνον ελάχιστες υποχρεώσεις διαφάνειας, εποπτείας και λοιπών προϋποθέσεων γι'αυτά. Με αυτή την κατηγοριοποίηση όμως δεν συμφωνούν πολλοί παράγοντες των διαπραγματεύσεων στην ΕΕ, ενώ φαίνεται να υπάρχει η κοινή πρόθεση για τη θέσπιση κανόνων για τα βασικά μοντέλα με βάση μια ιεραρχημένη προσέγγιση, δηλαδή, με θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για τα πιο ισχυρά, που αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην κοινωνία.

Αυτή η προσέγγιση, που ακολουθεί παρόμοιες γραμμές με τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) και τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), θεωρείται ως υποχώρηση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο θα προτιμούσε οριζόντιους κανόνες για όλα τα βασικά μοντέλα.

Αυτή η εξέλιξη έχει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς ήδη είχαν τεθεί πολλοί προβληματισμοί για την δυνατότητα ομοιόμορφης εφαρμογής όλων των διαφορετικών υποχρεώσεων στα διαλογικά γλωσσικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τη κατηγοριοποίηση τους στο χαμηλό επίπεδο κινδύνου, αλλά και σχετικά με την επάρκεια της ευρείας διατύπωσης των υποχρεώσεων τους, και της απουσίας συγκεκριμένου προστατευτικού πλαισίου.

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply