Η εφαρμογή των μέτρων λιτότητας υποβαθμίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα τονίζει με έκθεση της η ΕΕΔΑ

Η εφαρμογή των μέτρων λιτότητας οδηγεί σε υποβάθμιση δικαιωμάτων του ανθρώπου και διαφοροποιεί  την ιεράρχηση των αξιών και στόχων της Ευρώπης και της Ευρωπαικης Ένωσης, δίνοντας προτεραιότητα στους δημοσιονομικούς στόχους παρά σε κοινωνικές αξίες και δικαιώματα, φαίνεται να αναφέρει σε έκθεση της  η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στην Δήλωσή της για την επίδραση των συνεχιζόμενων μέτρων λιτότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ΕΕΔΑ είναι ανεξάρτητη αρχή και έχει ως στόχο τη  διαρκή παρακολούθηση της εξέλιξης των θεμάτων προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η συνεχής ενημέρωση και η προώθηση της σχετικής έρευνας.

Συγκεκριμένα στην έκθεση αναφέρεται πως :

Διαπιστώνει ( η επιτροπή) με ιδιαίτερη ανησυχία ότι η εφαρμογή μέτρων λιτότητας επί μακρό χρόνο, κατά τρόπο που λαμβάνει χαρακτηριστικά διαρκούς κατάστασης

-> οδηγεί σε υποβάθμιση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τελικά σε μη πραγμάτωσή τους,

->  αντιστρέφει την ιεράρχηση των αξιών και των στόχων της ΕΕ, δίνοντας προτεραιότητα στους δημοσιονομικούς στόχους σε βάρος θεμελιωδών κοινωνικών αξιών και διαταράσσοντας τη δίκαιη ισορροπία οικονομικών και κοινωνικών στόχων κατά την εφαρμογή εθνικής πολιτικής ανάκαμψης από την κρίση χρέους,

-> υπονομεύει τη δυνατότητα της Πολιτείας να εγγυηθεί βασικά οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα εξαιτίας των δραστικών περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες,

-> αποδομεί το Κοινωνικό Κράτος και εντείνει την υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου του λαού, με αποτέλεσμα να φτωχοποιείται και να εξαθλιώνεται ολοένα και μεγαλύτερη µερίδα του πληθυσμού, να διευρύνεται το κοινωνικό χάσµα και να διαρρηγνύεται ο κοινωνικός ιστός, όπως τονίζουν διεθνή όργανα

-> ενισχύει ακραία και µισαλλόδοξα στοιχεία και κλονίζει τους δηµοκρατικούς θεσµούς,

->αποστερεί την δυνατότητα εκπλήρωσης θεμελιωδών υποχρεώσεων ως προς την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες, όπως η Ελλάδα, που λόγω της γεωγραφικής τους θέσης αποτελούν κύριο σημείο εισόδου και διαχείρισης μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς την ΕΕ,

-> διαβρώνει τα θεσμικά θεμέλια της ΕΕ ως μιας ένωσης λαών, που στηρίζεται στο σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας και της αλληλεγγύης.

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την έκθεση εδώ ->EEDA

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;