Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προειδοποιεί την Ε.Ε. για υπερφορολόγηση

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών εκτόξευσε ομοβροντία κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το καυτό θέμα της φορολογίας και προειδοποίησε ότι ο εμπαιγμός με τους όρους που καθορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες μεταφορές δεν θα έχει μόνο εκτεταμένες επιπτώσεις στην  ήδη βυθισμένη ελληνική οικονομία αλλά και  στην ναυτιλία της Ευρώπης.