Οι αιτήσεις για τον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό ξεκίνησαν.

Προς τους συναδέλφους Αθηνών, ανακοινώνεται ότι το σύστημα έχει ανοίξει για την υποβολή αιτήσεων του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Ολομελείας και ακολουθείστε τη γνωστή διαδικασία.

Αντώνιος Ζαπάντης

Da mihi factum, dabo tibi ius. Αγαπώ τα νομικά όπως αγαπώ και το χιούμορ. Δεν είμαι συγγραφέας... Απλώς μου αρέσει να γελάω και να παρασύρω και άλλο κόσμο...