Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές για την ανίχνευση και την εξάλειψη παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο

Του ErikSlobe

Την Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα σύνολο οδηγιών και αρχών για ηλεκτρονικές πλατφόρμες σχετικά με τον εντοπισμό και την κατάργηση παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Οι οδηγίες εξετάζουν μια ποικιλία παράνομου ηλεκτρονικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου και υλικού που σχετίζεται με την τρομοκρατία, την παράνομη ρητορική μίσους, τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, αλλά και τη διακίνηση ανθρώπων, πέραν των παραβιάσεων της πνευματικής ιδιοκτησίας, παράνομων εμπορικών πρακτικών στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων υβριστικού χαρακτήρα.

Μία από τις κατευθυντήριες γραμμές συνιστά οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες να ορίσουν σημεία επαφής στην ΕΕ μεταξύ των πλατφορμών και των αρχών επιβολής του νόμου, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματική συνεργασία. Επίσης, συνιστά την αύξηση της συνεργασίας μεταξύ ηλεκτρονικών πλατφορμών και «αξιόπιστων σημάνσεων» ή παράνομου περιεχομένου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διερευνήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης συμφωνημένων κριτηρίων για τον καθορισμό των αξιόπιστων σημάνσεων.

Ακόμη, η Επιτροπή συνιστά οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες να αναπτύξουν τεχνολογία ώστε να εξασφαλίζουν αυτόματα ότι το περιεχόμενο που έχει αφαιρεθεί στο παρελθόν δεν μεταφορτώνεται ξανά. Επιπλέον, συνιστά μεθόδους επιτάχυνσης της απομάκρυνσης υλικού όπου διακυβεύεται κάτι σημαντικό. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται πλήρως αυτοματοποιημένη διαγραφή ή ταχεία απομάκρυνση από αξιόπιστες σημάνσεις.

Συνιστώνται επίσης ηλεκτρονικές πλατφόρμες ώστε να εξασφαλιστεί ότι κάθε ποινικό ή άλλο αδίκημα θα αναφέρεται στις αρχές επιβολής του νόμου. Στη συνέχεια, οι αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει να βελτιώσουν τις ικανότητές τους, προκειμένου να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τις εκθέσεις από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Απαιτείται επίσης αύξηση της διαφάνειας από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Αυτό περιλαμβάνει την «σαφή, εύκολα κατανοητή και επαρκώς λεπτομερή εξήγηση της πολιτικής περιεχομένου τους στους όρους υπηρεσίας τους». Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες πρέπει επίσης να δημοσιεύουν εκθέσεις σχετικές με τον αριθμό και το είδος των ειδοποιήσεων που έχουν ληφθεί και των δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Θα πρέπει ακόμη, να υπάρχει μια μέθοδος αμφισβήτησης των αποφάσεων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την αφαίρεση περιεχομένου.

*Η μετάφραση έγινε από τη Βαλεντίνα Κουμούλου, προπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Κέρκυρας. (jurist.org)

Αναστασία Λιτζερίνου

Τελειόφοιτη Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που πιστεύει ότι η καλύτερη σειρά είναι το Stranger Things.

Leave a reply