Η ΚΥΑ για τη λειτουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου

Ολόκληρη η ΚΥΑ, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τη λειτουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου.

210109102610_ΦΕΚ-ΚΥΑ.pdf