Οι προθεσμίες στην Πολιτική, Ποινική και Διοικητκή Δίκη (ΚΠολΔ, ΚΠΔ, ΠΔ 18/1989, ΚΔΔ)

*Γράφουν οι κ.Σ. Διαμαντόπουλος, Α. Μαντζόυτσος, Β. Μπατής

12094693077cbdec18e65aafde81659a

Προκειμένου να δείτε το σχετικό αρχείο σε άλλη σελίδα μπορείτε να ακολουθήστε και τον παρακάτω σύνδεσμο ->

 

Οι Προθεσμίες στην Πολιτική, Ποινική και Διοικητική Δίκη (ΚΠολΔ, ΚΠΔ, ΠΔ 18/1989, ΚΔΔ)

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.