Η ψήφιση του ΚΠολΔ. Γράφει ο Χάρης Κονδύλης

Δυστυχώς, μέχρι και χθες, ως μέλος του Δ.Σ. του ΔΣΑ, δεν είχα και δεν είχαμε καμία απολύτως ενημέρωση για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου- εάν θα ήταν το σχέδιο που είχε καταρτισθεί από την Επιτροπή Χαμηλοθώρη ή νέο σχέδιο που καταρτίσθηκε από την Επιτροπή που συγκρότησε ο νέος Υπουργός κ. Παρασκευόπουλος ή τέλος, αν πρόκειται για κάποιο άλλο κείμενο, κατά συγκερασμό των δύο. Ως γνωστόν, τόσο η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας όσο και το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. έχουμε ζητήσει να μην κατατεθεί το σχέδιο της Επιτροπής Χαμηλοθώρη, στο οποίο έχει εκφραστεί η αντίθεση του δικηγορικού κόσμου, σύμφωνα και με το δημοψήφισμα που είχε επί τούτου διεξαχθεί και προτείναμε συγκεκριμένα αλλαγές:

1.Τη διατήρηση της εμμάρτυρης απόδειξης κι της προφορικής συζήτησης με την παρουσία δικηγόρων.

2.Τη διατήρηση της σειράς στον πίνακα κατάταξης των πλειστηριασμών των απαιτήσεων των εργαζομένων, του Δημοσίου και των δικηγόρων στην αναγκαστική εκτέλεση.

3. Την μη υπερβολική σύντμηση πολλών ενδίκων μέσων κατά την διαδικασία της εκτέλεσης

4.Την κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές, που δυσχεραίνει την πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη.

5.Την πλήρη κατάργηση της προσωπικής κράτησης.

6.Την προστασία της κύριας κατοικίας και την απάλειψη της αόριστης εξουσιοδότησης περί διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Το Βασικότερο και η μεγάλη ευθύνης της Κυβέρνησης και προσωπικά του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν είναι ότι δεν το πιστεύει- όπως ισχυρίσθηκε ο ίδιος σήμερα στην Βουλή- αλλά ότι ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ- μέχρι και χθές- για το προτεινόμενο- τελικό σχέδιο αλλά και το ότι ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ ΕΠΙ 6 ΜΗΝΕΣ να πραγματοποιήσει αλλαγές- προσθήκες- βελτιώσεις στο σχέδιο νόμου, το οποίο είχε στα χέρια του, γνώριζε την διαφωνία της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας επ’ αυτού και είχε ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή για τις ζητούμενες τροποποιήσεις από τα μέλη του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α.. Οι προτεραιότητές, όμως, της Κυβέρνησης και του Υπουργού όλο αυτό το διάστημα ήταν ή κατάργηση των κλειστών φυλακών Γ΄ τύπου, η απελευθέρωση του Ξηρού και -κατά τα άλλα ορθή- συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για το σύμφωνο συμβίωσης ενώ ήξερε ότι ο ΚΠολΔ ήταν στα προαπαιτούμενα της συμφωνίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να φανεί ότι ο Δικηγορικός κόσμος είναι αντίθετος στην επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης, το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημά μας εδώ και πολλά χρόνια.

Στον βωμό της ταχείας απονομής της Δικαιοσύνης, όμως, δεν θα πρέπει να θυσιάσουμε την ορθή απονομής της! Θα πρέπει να επισημανθεί ότι για τα δύο κυρίως επίμαχα σημεία, τα οποία ήταν και αυτά που είχαν προκαλέσει τις πιο έντονες αντιδράσεις –περιορισμός εμμάρτυρης απόδειξης, αλλαγές στη σειρά του πίνακα κατάταξης-, αυτά θα έπρεπε να αναθεωρηθούν, αφού, πέρα από όλα τα άλλα, δεν μπορούν να επιτύχουν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα (ενδεχομένως μάλιστα τα αποτελέσματα να είναι τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα), προκαλώντας μόνο οξείες αντιδράσεις και περαιτέρω προβλήματα σε μια ούτως ή άλλως πολύ ευαίσθητη περίοδο, στην οποία κρίνεται η ευρωπαϊκή θέση της χώρας .

* Ο Χάρης Κονδύλης  είναι Δικηγόρος- Μέλος του Δ.Σ. Δ.Σ.Α.

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply