Η Ryanair ξεκίνησε συλλογή υπογραφών προκειμένου να απαγορευθούν οι απεργίες των υπαλλήλων των αεροδρομίων

H Ryanair αναφέρει πως οι επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στη Γαλλία προκαλεί τεράστια αναστάτωση για τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη.

Η αεροπορική εταιρεία έχει καταδικάσει την Ένωση, η οποία πραγματοποίησε τρεις στάσεις εργασίας κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Η Ryanair έχει δημιουργήσει μια αίτηση συλλογής υπογραφών, η οποία ελπίζει ότι θα οδηγήσει σε αλλαγές γύρω από τους κανόνες για τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας απεργιών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Marketing της Ryanair Kenny Jacobs, καλεί την ΕΕ να αναλάβει δράση: "Μόλις φτάσουμε ένα εκατομμύριο ανθρώπους να υπογράφουν την αναφορά μας, θα πάμε στην Ευρώπη και να απαιτήσουμε να δούμε αλλαγή της νομοθεσίας, ώστε η Ευρώπη να μην μπορεί να εκβιάζεται από μια μικρή γαλλική ένωση ATC."

Εν μέσω μιας εποχής που η οικονομική κρίση έχει γίνει συνώνυμο της ελληνικής αλλά και της ευρωπαικής πραγματικότητας, ολοένα και περισσότερα συνταγματικά και άλλα δικαιώματα θέτονται εν αμφιβόλω. Εξαίρεση δε θα μπορούσε να αποτελεί το δικαίωμα στην απεργία. Πιο συγκεκριμένα, η Ryanair -η ιρλανδική αεροπορική εταιρία χαμηλού κόστους, η οποία παλαιότερα είχε βρεθεί στο στόχαστρο της Αντιμονοπωλιακής Ρυθμιστικής Αρχής για την συμφωνία της με τον αερολιμένα Καρκασόν στην Γαλλία με τον οποίο η εταιρία είχε συνάψει σύμφωνο τελών τιμών-  με αφορμή την τρίτη απεργία μέσα σε 15 ημέρες των Γάλλων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας καλεί με επίσημη ανάρτησή της στο site της το κοινό να μπει και να υπογράψει κατά τον απεργιών συνολικά.

Συνοπτικά, σε ό,τι αφορά την εγχώρια έννομη τάξη, το δικαίωμα στην απεργία κατοχυρώνεται συνταγματικά στο άρθρο 23 παρ.2 του Συντάγματος, κατά το οποίο ''Η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για την διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων των εργαζομένων''. Με τον όρο απεργία, νοείται κάθε συλλογική άρνηση των εργαζομένων να παράσχουν την οφειλόμενη εργασία, αποβλέποντας σε έναν κοινό συλλογικό σκοπό.

Η απεργία θεμελιώνεται όμως και σε άλλα διεθνή νομοθετήματα, όπως ο Κοινοτικός Χάρτης των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων στα άρθρα 11-14, στο Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαώματα,1966, που κυρώθηκε με το Ν.1532/1985 και ειδικότερα στο άρθρο 8 παρ.1 περ΄δ.

Μεθοδολογικά, εφόσον το δικαίωμα στην απεργία κατοχυρώνεται συνταγματικά, ο κοινός νομοθέτης, δικαιούται μεν να θεσπίσει κάποιους περιορισμούς, δεν είναι αποδεκτό όμως να το καταργήσει ή να το περιορίσει σε τέτοιο βαθμό ώστε το δικαίωμα να θίγεται στον πυρήνα του και να ακυρώνεται εν τοις πράγμασι η λειτουργική του αξία.

Οι σύγχρονες προκλήσεις και η πολυπλοκότητα των ζητημάτων τον καιρό της κρίσης απαιτούνε σίγουρα την διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου για τις απεργίες. Ενός πλαισίου όπου από τη μία θα εκλείπουν οι προδήλως καταχρηστικές απεργίες από μειοψηφούσες καλοθρεμμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, από την άλλη όμως οι μαζικοί και οι δίκαιοι αγώνες των εργαζομένων δε θα πρέπει να κηρύττονται παράνομοι και καταχρηστικοί με την ασαφή νομική έννοια ''ακορντεον'' του 281 Α.Κ όταν δηλαδή η άσκησή του υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλονται από την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος.

Συμπερασματικά, θα ήτανε πιο χρήσιμο για την ιρλανδική εταιρία, αντί να χαρακτηρίζει ''εκβιαστές'' τους απεργούς, να εξετάσει ενδελεχώς τις καταγγελίες που έχει δεχτεί από πελάτες της αλλά και από τους ίδιους τους εργαζόμενούς της για τις πρακτικές της. Τέλος, είναι ανάγκη να γίνει σαφές ότι οι απαιτήσεις της εν λόγω εταιρίας προς την Κομισιόν να απαγορευτεί το δικαίωμα στην απεργία για τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας ''κατά τον ίδιον τρόπο που δεν επιτρέπεται η απεργία στον στρατό και την αστυνομία'' δε μπορούνε να γίνουνε ανεκτές σε μια δημοκρατούμενη κοινωνία.( Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα  "Removing the right to strike from Europe’s ATC unions, in the same way that Europe’s police and military are not allowed to strike. " )

*Σχολιάζει ο Πέτρος Παπαδόπουλος, Δικηγόρος Άρτας

Leave a reply