Η σωστή απόσταση ασφαλείας μεταξύ δύο (2) οχημάτων σε αριθμούς

Του Χρήστου - Λουκά Στεργίου, δικαστικού πραγματογνώμονα - αναλυτή τροχαίων ατυχημάτων.

Σημαντικός παράγοντας ώστε να αποφευχθεί ένα τροχαίο ατύχημα είναι η τήρηση της σωστής απόστασης ασφαλείας μεταξύ 2 οχημάτων. Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί αυτή εύκολα να υπολογιστεί από έναν οδηγό.

Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) στο Άρθρο 19, παράγραφος 2, αναφέρει ότι:

Ο οδηγός επιβάλλεται να ρυθμίζει την ταχύτητα του οχήματός του λαμβάνων συνεχώς υπόψη του τις επικρατούσες συνθήκες, ιδιαίτερα δε τη διαμόρφωση του εδάφους, την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά της οδού, την κατάσταση και το φορτίο του οχήματός του, τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες κυκλοφορίας, κατά τρόπον ώστε να είναι σε θέση να διακόψει την πορεία του οχήματός του μπροστά από οποιοδήποτε εμπόδιο που μπορεί να προβλεφθεί και το οποίο βρίσκεται στο ορατό από αυτόν μπροστινό τμήμα της οδού. Υποχρεούται επίσης να μειώνει την ταχύτητα του οχήματός του και, σε περίπτωση ανάγκης, να διακόπτει την πορεία του, όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν.

Ποια θεωρείται ως η σωστή απόσταση ασφαλείας και ποια είναι η σωστή απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος;

Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάθε δεδομένη στιγμή ένας οδηγός μπορεί να μεταβάλει αρκετά τον χρόνο που χρειάζεται για να αντιδράσει σωστά και να αποφύγει πιθανή σύγκρουση με κάποια εμπόδια.

Ο χρόνος μεταφράζεται σε ζωτικά μέτρα ακινητοποίησης του αυτοκινήτου.

Έχεις ποτέ αναρωτηθεί πόσα μέτρα διανύει το αυτοκίνητο ανά δευτερόλεπτο;

Για παράδειγμα εάν κινείσαι με 50 χλμ/ώρα διανύεις 13,9 μέτρα το δευτερόλεπτο, ενώ εάν κινείσαι με 100 χλμ/ώρα διανύεις 27,8 μέτρα το δευτερόλεπτο.

Ποια είναι όμως η σωστή απόσταση ασφαλείας μεταξύ δύο οχημάτων;

Η σωστή απόσταση ασφαλείας μεταξύ δύο οχημάτων είναι τουλάχιστον δύο (2) και πλέον δευτερόλεπτα.

Για να διατηρήσεις όμως όσο γίνεται την ιδανικότερη απόσταση ασφαλείας, πρέπει να έχεις υπόψη σου τα εξής:

Κατά την διάρκεια της οδήγησης ο ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται και ταξινομεί πληθώρα πληροφοριών, τις οποίες λαμβάνει από το περιβάλλον (εικόνες, ήχους, κ.λ.π).

Από την στιγμή που ο μέσος οδηγός αντικρίσει ένα ή περισσότερα εμπόδια, μεσολαβεί κάποιος χρόνος ώστε να συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο και να αντιδράσει.

Χρειάζεται λοιπόν πρόσθετος χρόνος για να μεταβιβαστούν από τον εγκέφαλο οι κατάλληλες εντολές στα άνω και κάτω άκρα και να γίνουν οι απαραίτητοι χειρισμοί.

                             Συνολική Απόσταση Ακινητοποίησης

Από την χρονική στιγμή της διαβίβασης της εντολής του εγκεφάλου στο πόδι του οδηγού, ώστε να αγγίξει και να πιέσει το ποδόφρενο, μεσολαβεί επί πλέον χρόνος έως την πλήρη απόκριση του συστήματος πέδησης του οχήματος.

Σε περίπτωση λοιπόν που το προπορευόμενο όχημα φρενάρει ξαφνικά (τροχοπέδηση πανικού), τότε θα πρέπει να έχουμε απόσταση τουλάχιστον ίση (>=) με αυτή που διανύει το αυτοκίνητο σε ένα δευτερόλεπτο με την ταχύτητα που κινείται εκείνη την χρονική στιγμή.

Π.χ. Εάν κινείσαι με 100 χλμ/ώρα τότε είσαι υποχρεωμένος να απέχεις 28 μέτρα από το προπορευόμενο όχημα.

Φυσικά αυτό δεν είναι ποτέ αρκετό, καθώς πρέπει να συνυπολογίσεις ένα ακόμη δευτερόλεπτο (δηλαδή σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα άλλα 28 μέτρα), που χρειάζεσαι από την στιγμή που θα αντιληφθείς τον κίνδυνο, μέχρι την στιγμή που θα πατήσεις το πεντάλ του ποδόφρενου.

Επομένως, απαιτείται και ο λογικός χρόνος αντίδρασης.

Συνολικά λοιπόν αυτό μεταφράζεται σε δύο (2) δευτερόλεπτα τουλάχιστον ή με βάσει το παραπάνω παράδειγμα σε 56 μέτρα απόστασης από το προπορευόμενο όχημα, εάν θέλεις να είσαι ασφαλής και να έχεις την σωστή απόσταση ακινητοποίησης ώστε να αποφύγεις ενδεχόμενο τροχαίο ατύχημα.

                                Ταχύτητα 100 χιλιόμετρα ώρα ισούται με απόσταση ακινητοποίησης 56 μέτρα

Οι ανωτέρω υπολογισμοί για την σωστή απόσταση ακινητοποίησης είναι γενικοί και δεν ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

Σημαντικοί παράγοντες, όπως η κατάσταση του οδοστρώματος, των ελαστικών αλλά και του κάθε αυτοκινήτου, διαφοροποιούνται ανάλογα με τις περιστάσεις.

Οι καιρικές συνθήκες έχουν πρωτεύουσα θέση στην όλη κατάσταση

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι ο ανωτέρω λογικός χρόνος αντίδρασης δεν είναι πάντοτε ο ίδιος ιδιαίτερα κατά την νυχτερινή οδήγηση είτε κατά την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ όπου η ορατότητα μειώνεται αισθητά.

Ακόμη και αν τα φρένα του οχήματος σου είναι κορυφαία όπως και τα ελαστικά σου εάν δεν τηρηθεί η σωστή απόσταση ασφαλείας θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι θα σταματήσεις στον πίσω προφυλακτήρα του προπορευόμενου οχήματος.

                                        Ποια πρέπει να θεωρείτε η ασφαλή απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος

Η απαιτούμενη απόσταση φρεναρίσματος είναι σχετική και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι κατά την κίνηση των οχημάτων συνεχώς μεταβάλλονται.

Ειδικοί Γερμανοί επιστήμονες έρευνας και ανάλυσης τροχαίων ατυχημάτων ( DEKRA μία από τις κορυφαίες εταιρείες σε ζητήματα τεχνογνωσίας) κατάφεραν να χωρίσουν την συμπεριφορά των οδηγών στις εξής χρονικές φάσεις:

– Μέχρι 0,48 δευτερόλεπτα χρειάζεται ο οδηγός για να αντιληφθεί τον κίνδυνο.

– Επιπλέον 0,45 δευτερόλεπτα απαιτούνται έως ότου να μετακινήσει το πόδι του από το πεντάλ του γκαζιού και να το μεταφέρει αριστερά προς το ποδόφρενο.

– Μετά από 0,19 δευτερόλεπτα το πόδι έρχεται σε επαφή με το ποδόφρενο και αρχίζει να το πιέζει προς τα κάτω.

– 0,17 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να φρενάρει το αυτοκίνητο.

Παρόλο που φαίνεται αστείο το γεγονός ότι διεξάγονται ολόκληρες έρευνες και αναλύσεις για κλάσματα του δευτερολέπτου, θα πρέπει να λάβεις σοβαρά υπόψη ότι πολλές φορές από αυτά εξαρτάται η ενοχή και η αθωότητα ενός οδηγού, διότι αποτελούν ένα από τα βασικότερα κριτήρια για το εάν υπήρχε δυνατότητα αποφυγής ενός τροχαίου ατυχήματος.

Συνοψίζοντας η σωστή απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος για την αποφυγή ενός τροχαίου ατυχήματος είναι :

Με ταχύτητα 50 χλμ/ώρα προκύπτει
απόσταση ακινητοποίησης 14 μέτρα.

Με ταχύτητα 75 χλμ/ώρα προκύπτει
απόσταση ακινητοποίησης 31,5 μέτρα.

Με ταχύτητα 100 χλμ/ώρα προκύπτει
απόσταση ακινητοποίησης 56 μέτρα.

                                  Πίνακας Ταχυτήτων - Απόστασης Ακινητοποίησης

Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου διπλασιάζεται η απόσταση ακινητοποίησης τετραπλασιάζεται.

Συνεπώς η τήρηση της σωστής απόστασης ασφαλείας κατά την οδήγηση σε προστατεύει ώστε να μην εμπλακείς σε τροχαίο ατύχημα.