Η Τεχνητή Νοημοσύνη Εξελίσσει την Αυτόματη Ανάλυση Συμβολαίων

Του Erçin Aslan

Νομική Αποδιοργάνωση

Η αύξηση του φόρτου εργασίας των δικηγόρων και των εσωτερικών συμβούλων στον ψηφιακό κόσμο θα ήταν το επόμενο βήμα στον ευρύ τομέα της ανασκόπησης συμβολαίων. Στο πλαίσιο σύνθετων ταχύρρυθμων οικονομιών, τα διαφορετικά συμφέροντα συγκρούονται και εξισορροπούνται από το νόμο, αλλά και τα εργαλεία που παρέχονται για το σκοπό αυτό, όπως είναι τα συμβόλαια.

Επομένως, είναι πιθανό να έχουν πολύ μεγάλη έκταση. Μια ολόκληρη βιομηχανία δικηγόρων, συμβούλων και βοηθών δικηγόρων είναι απασχολημένη προσπαθώντας να ξεδιαλύνει τον κόσμο, η οποία ωστόσο κατηγορείται συχνά ότι ασκεί μια σκοτεινή τέχνη με σύνθετους όρους και μια ακατανόητη δική της γλώσσα.

Τα δικαστήρια είναι υπερβολικά απασχολημένα και κοστίζουν, σε σημείο όπου η στήριξη σε ένα καλό συμβόλαιο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να είναι κανείς σοβαρός και αποτελεσματικός όταν πρόκειται για τη σύνταξη και την ανασκόπηση συμβολαίων.

Εντούτοις, οι διαδικασίες αυτές έχουν παγώσει λόγω χρεώσιμων ωρών (που συνιστούν το παραδοσιακό μοντέλο λειτουργίας εξωτερικών συμβούλων), αλλά και λόγω έλλειψης καινοτομίας στην απασχόληση εσωτερικών συμβούλων. Εν ολίγοις, ο νομικός κλάδος έχει αφήσει το ελεύθερο στην τεχνολογική αποδιοργάνωση.

Να Περιμένετε το Απροσδόκητο

Οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με αυτό στο παρελθόν ήταν φορείς παροχής λύσεων διαχείρισης προϊόντων και κύκλου ζωής τους, οι οποίοι προσπάθησαν να κατανοήσουν καλύτερα τα συμβόλαια. Λίγο αργότερα, αναπτύχθηκαν λύσεις για τη σύνταξη προσαρμοσμένων συμβολαίων που θα χρησιμοποιούσαν τυποποιημένα δομικά στοιχεία, τα οποία επιλέγει ο τελικός χρήστης με βάση τα δενδροδιαγράμματα αποφάσεων. Άλλη λύση που διευκολύνει τη διαδικασία αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί η χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής υπογραφής.

Πλέον έρχονται οι νεότερες γενιές να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που έχουν σημειώσει πρόοδο στην επιστήμη των υπολογιστών όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Οι λύσεις αιχμής τους προσφέρουν τεχνολογία πρόβλεψης, νομικές αναλύσεις, αυτοματοποίηση εγγράφων, διαχείριση συμβολαίων και IP χαρτοφυλακίου, επίλυση διαφορών ηλεκτρονικά, την υπηρεσία e-discovery, αλλά και τη χρηματοδότηση δικαστικών διαφορών.

Οι πάροχοι συχνά στρέφονται στους πελάτες τους για να κάνουν πραγματικότητα τα εργαλεία και τους αλγόριθμους που προσφέρουν. Αυτά τα εργαλεία επιταχύνουν τις τρέχουσες διαδικασίες και απελευθερώνουν πόρους για νέες ιδέες. Αποδεικνύεται ότι οι πελάτες γνωρίζουν καλύτερα πώς να προσαρμόσουν τα γενικά εργαλεία για τους δικούς τους σκοπούς. Οι εγκάρσιες ομάδες εμπειρογνωμόνων τους προωθούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε επίπεδα εκμετάλλευσης, τα οποία ακόμη και οι ειδικευμένοι σε συγκεκριμένο τομέα πάροχοι τεχνολογίας δεν φτάνουν μόνοι τους.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα συμβόλαια, τα οποία, ανεξαρτήτως από το επίπεδο τυποποίησης τους, είναι τόσο διαφορετικά και εκτεταμένα όπως και οι χρήστες τους. Κατά συνέπεια, η προσαρμογή των εργαλείων αυτοματοποίησης καθίσταται μια εγγενής πράξη επιτυχούς ανάπτυξης μιας βιώσιμης λύσης για την επιτάχυνση της σύνταξης και της ανασκόπησης συμβολαίων.

Μετατρέψτε τα Νομικά Δεδομένα σε Χρήσιμες Πληροφορίες

Ο στόχος των εργαλείων ανασκόπησης συμβολαίων είναι να μετασχηματίζουν τα νομικά δεδομένα και το περιεχόμενό τους σε σχετικές και συστηματικές πληροφορίες. Συγχωνεύοντας δηλαδή, διφορούμενες ομάδες λέξεων στην αυθεντική βεβαιότητα του δυαδικού κώδικα: 0 και 1.

Ωστόσο, ο στόχος αυτός είναι συχνά λάθος. Τα συμβόλαια αποτελούν μέρος του νόμου, ο οποίος με τη σειρά του είναι κλάδος των κοινωνικών επιστημών που βασίζονται σε οτιδήποτε άλλο εκτός από κατηγορίες άσπρου και μαύρου. Είναι όλα στις αποχρώσεις του γκρι. Στο κοντινό μέλλον, η αυτοματοποίηση στον τομέα αυτόν θα χρειαστεί τον άνθρωπο να κάνει αυτό στο οποίο είναι καλός, δηλαδή να συνδέει ιδέες, να σκέφτεται καινούρια πράγματα και να διευκρινίζει το νόημα όπου υπάρχει ασάφεια.

Η ανασκόπηση συμβολαίων δεν θα πρέπει να θεωρείται σκοτεινή τέχνη. Τα περισσότερα συμβόλαια, ιδίως στον κόσμο των επιχειρήσεων, έχουν την τάση να χρησιμοποιούν κατ’επανάληψη ορολογία και γλώσσα που αντιπροσωπεύουν ιδέες και έννοιες που καθορίζονται από το νόμο ή τα δικαστικά προηγούμενα.

Εάν προσθέσετε ένα οικείο συγκείμενο, για παράδειγμα έναν συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα, θα έχετε το κατάλληλο έδαφος για την αυτοματοποίηση τμημάτων του έργου σε μεγάλη κλίμακα με:

  • Σηματοδότηση εγγράφων ως σχετικών σε μια συγκεκριμένη υπόθεση (e-discovery)
  • Αναγνώριση και σήμανση άρθρων και νομικών εννοιών (συστηματοποιημένη έρευνα)
  • Ανίχνευση ανωμαλιών σε έγγραφα με ασυνήθιστη γλώσσα ή αθέμιτες παραλείψεις ή προσθήκες (ανάλυση)
  • Προσθήκη αρχείου σε έναν τύπο συμβολαίου, σε μια περιοχή, ένα νόμισμα, ένα προϊόν (κατηγοριοποίηση)

Όλα τα παραπάνω μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του χρόνου ανασκόπησης τεράστιων ποσών τυποποιημένων συμβολαίων.

Ενεργοποιήστε τον Οργανισμό Νομικών Πληροφοριών

Το μυστικό βρίσκεται στην αναζήτηση.

Όσο καλύτερα είναι εξοπλισμένο το εργαλείο αναζήτησής σας ώστε να αναγνωρίζει τις χρήσιμες πληροφορίες, τόσο καλύτερο θα είναι και το αποτέλεσμα της αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό, το εργαλείο αυτοματοποίησης θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει το συγκείμενο.

Είναι δυνατό να ορίσετε δείκτες που χρησιμοποιούνται συνήθως στη γλώσσα των συμβολαίων, η οποία συχνά αναφέρεται ως «νομική γλώσσα» λόγω των επαναλαμβανόμενων νομικών εννοιών, εκτός από την περίπτωση που το συμβόλαιό σας χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη ή ξένη γλώσσα. Επιπλέον, όταν το εργαλείο αναζήτησής σας είναι έτοιμο να βρει αυτές τις έννοιες, θα πρέπει να αναφέρετε εάν τα ευρήματα συσχετίζονται με το συμφωνηθέν πρότυπο, είτε πρόκειται για προκαθορισμένο είτε για προσαρμοσμένο πρότυπο.

Αυτό κάνει κυρίως η νομική βιομηχανία ιδιοχείρως. Αντ’αυτού, μπορείτε να εξελίξετε περαιτέρω τη βοήθεια στους ενδιαφερόμενους εξοπλίζοντας τα εργαλεία αυτοματισμού με τη δυνατότητα σύγκρισης των ευρημάτων με το σύνολο παρόμοιων αρχείων. Εάν το εργαλείο αυτό ήταν σε θέση να κάνει συνεχή και αυτόματη αναβαθμονόμηση, δε θα χρειαζόταν μεγάλη προσπάθεια να συνάγει συστάσεις ή να δρα από μόνο του, όπως θα χρειαζόταν η αναγνώριση μιας ανιχνευθείσας ανωμαλίας σε έναν άνθρωπο που κάνει την ανασκόπηση.

Στο σημείο αυτό, θα έχετε βρει ένα εργαλείο που συνδυάζει τη βασική αναζήτηση με αλγόριθμους μηχανικής μάθησης στον πυρήνα του. Από εκεί και πέρα, εξαρτάται από εσάς αν θα απελευθερώσετε τη δημιουργικότητά σας ώστε να διευκολύνετε τη ζωή των δικηγόρων, των νομικών υπηρεσιών και όλων των άλλων ενδιαφερομένων που θα επωφεληθούν από την ανανέωση των αδιέξοδων επιχειρηματικών μοντέλων και των αδιαπέρατων δομών.

Ας περιμένουμε το απροσδόκητο.

*H μετάφραση έγινε από τη Βαλεντίνα Κουμούλου, προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Κέρκυρας. (lawtechnologytoday.org)

Αναστασία Λιτζερίνου

Τελειόφοιτη Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που πιστεύει ότι η καλύτερη σειρά είναι το Stranger Things.