ΕΑΝΔιΘ analuseto.gr ανάλυσε το

Υπόμνημα ΕαΝΔιΘ προς Υπ. Δικαιοσύνης για την Άσκηση στα Δικαστήρια

Υπόμνημα προς Υπ. Δικαιοσύνης για την Άσκηση στα Δικαστήρια

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Όπως άριστα γνωρίζετε από το 2010 το Υπουργείο Δικαιοσύνης υλοποιούσε πρόγραμμα άσκησης δικηγόρων στα Δικαστήρια της χώρας με χρηματοδότηση από το προηγούμενο ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα αυτό παρείχε την δυνατότητα σε ασκούμενους δικηγόρους να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, από 6 έως 12 μήνες, στα δικαστήρια της χώρας, κατόπιν επιλογής με κλήρωση, παρέχοντας σημαντική κατάρτιση στους συναδέλφους αυτούς για την λειτουργία του δικαστικού συστήματος της χώρας, διασφαλίζοντάς τους αμειβόμενη απασχόληση την στιγμή που λόγω της οικονομικής κρίσης οι διαθέσιμες θέσεις στα δικηγορικά γραφεία είναι περιορισμένες και ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό των δικαστικών υπηρεσιών. Ήδη μάλιστα υπό το καθεστώς του νέου Κώδικα Δικηγόρων κρίθηκε σκόπιμο, λόγω και της επιτυχίας του προγράμματος αυτού, να επεκταθεί και σε άλλους δημόσιους φορείς και ΝΠΔΔ.

Το πρόγραμμα αυτό δυστυχώς διεκόπη τον Ιανουάριο του 2015, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Σαν αποτέλεσμα εντάθηκε τόσο το πρόβλημα των ασκούμενων δικηγόρων για εύρεση εργασίας, η οποία βέβαια είναι αναγκαία για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος, όσο και οι λειτουργικές δυσκολίες των υπηρεσιών των δικαστηρίων, ιδίως στις μεγαλύτερες δικαστικές περιφέρειες.

Με την πεποίθηση ότι συμμερίζεστε τις ως άνω ανάγκες και δεδομένης της προκήρυξης νέου προγράμματος ΕΣΠΑ για την περίοδο 2015-2020, αιτούμαστε την επαναπροκήρυξη του σχετικού προγράμματος άσκησης στις υπηρεσίες των δικαστηρίων της χώρας αλλά και την επέκτασή της σε άλλους δημόσιους φορείς και ΝΠΔΔ, όπως άλλωστε προβλέπεται από το α. 13 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013).

Με τιμή,

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Μήττας Μιχαήλ Φουλίδου Ανδριάνα

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply