Ειρηνοδικείο Χανίων: Πράξεις επαναπροσδιορισμού υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών Ν. 3869/2010

Ειρηνοδικείο Χανίων

Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου  Χανίων, Αναστάσιος Ακρωτηριανάκης, αφού έλαβε υπόψη του την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των    υποθέσεων  των  υπερχρεωμένων   νοικοκυριών  Ν. 3869/2010,    που  έχουν  προσδιοριστεί  πέραν  της  τριετίας   από   την έναρξη   της ισχύος  του  Ν. 4336/14-8-2015 επαναπροσδιορίζει σε συντομότερη δικάσιμο, αυτεπαγγέλτως τις ακόλουθες  υποθέσεις:

Μπορείτει να δείτε τις πράξεις επαναπροδσιορισμού, στα πατρακάτω συνημμένα αρχεία.

pinak_1_1.doc |

pinak_2.doc

 

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply