Ειρηνοδικείο Πειραιά: Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων υπερχρεωμένων σε νέα ημερομηνία εκδίκασης

Από το Ειρηνοδικείο Πειραιά λάβαμε και αναρτούμε την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό υποθέσεων υπερχρεωμένων σε νέα δικάσιμο:

Επαναπροσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παραγράφους 3 και 4 της υποπαραγράφου Α4 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015, σε νέα ημερομηνία εκδίκασης και εγγράφονται στο πινάκιο, το οποίο επισυνάπτεται.

Μπορείτε να δείτε το πινάκιο στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

xdo.pdf

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply