Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από την Google στην ευρωπαϊκή αγορά Android κρινεί η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την Google πως έχει προβεί (κατά την άποψη της) σε παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, καταχρώμενη τη δεσπόζουσα θέση της με την επιβολή περιορισμών στους  κατασκευαστές συσκευών τύπου Android και τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Σημειωτέον πως το μερίδιο της αγοράς που κατέχει η Google στις συσκευές Android στην Ευρώπη είναι 90%.

Η παραβίαση έγκειται στις εξής ενέργειες εκ μέρους της Google :

  • υποχρεώνει τους κατασκευαστές να προεγκαθιστούν το Google Search και τον φυλλομετρητή Google Chrome, καθώς και να θέτουν ως προεπιλεγμένη υπηρεσία αναζήτησης το πρώτο, αναδεικνύοντας αυτά ως προϋποθέσεις για την αδειοδότηση ορισμένων εφαρμογών ιδιοκτησίας της,
  • αποτρέποντας τους κατασκευαστές να πωλούν έξυπνες κινητές συσκευές που λειτουργούν με ανταγωνιστικά λειτουργικά συστήματα τα οποία βασίζονται στον κώδικα ανοικτής πηγής του Android,
  • δίνοντας οικονομικά κίνητρα στους κατασκευαστές και τους παρόχους δικτύων κινητής τηλεφωνίας, υπό τον όρο ότι αυτοί θα προεγκαθιστούν αποκλειστικά το Google Search στις συσκευές τους.

Η επίτροπος Margrethe Vestager, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Η ύπαρξη ενός ανταγωνιστικού κλάδου υπηρεσιών κινητού διαδικτύου αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Με βάση τη μέχρι στιγμής έρευνά μας, θεωρούμε ότι η συμπεριφορά της Google στερεί από τους καταναλωτές ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών και υπηρεσιών για κινητές συσκευές και εμποδίζει την ανάπτυξη καινοτομιών από άλλους «παίκτες», κατά παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Η Google έχει τώρα την ευκαιρία να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής.»

Leave a reply