Κατάλογος Αυτεπαγγέλτως Διοριζομένων Δικηγόρων ΔΣΑ (άρθρο 6 Ν. 3226/2004)

Λόγω δικαστικών διακοπών ο κατάλογος Δικηγόρων Νομικής Βοήθειας  διαμορφώνεται ως εξής :

18 Ιουλίου 2016 έως και 30 Ιουλίου 2016 θα είναι από :

Ηλίας Μπρούμας έως και Γεωργία Παλαιολόγου

1η Αυγούστου 2016 έως και 16 Σεπτεμβρίου 2016  θα είναι από :

Αλέξιος Παληοκώστας  έως και Ιωάννης Παπουτσάκης
Αθήνα, 21/7/2016

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply