ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Τ.Υ.Δ.Θ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ (σε δύο φάσεις)

Κατάργηση_εισφοράς_ΤΥΔΘ_έμμεσα_μέλη

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply