Καθορισμός ύψους αποζημίωσης αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής για τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015

Με την υπ'αριθμ. Αριθμ. 31393 Απόφαση καθορίστηκε η αποζημίωση των αντιπροσώπων.

Συνοπτικά εντός νόμου δικαστικοί αντιπρόσωποι θα λάβουν 80 ευρώ την ημέρα επί 4 ημέρες, συνολικά 320 ευρώ.

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και εκτός νόμού επί 5 ημέρες,  συνολικά 400 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

α. Στους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών, καταβάλλεται ποσό ενενήντα πέντε ευρώ (95,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης

β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό ογδόντα ευρώ (80,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

γ. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, ποσό εβδομήντα ευρώ (70,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

Στους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, καθορίζονται έξι (6) ημέρες απασχόλησης. Στους αναπληρωτές εφόρους ορίζονται τέσσερις (4) ημέρες απασχόλησης

Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής εντός του νομού καθορίζονται τέσσερις (4) ημέρες απασχόλησης.

Στους αντιπρόσωπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α΄ και Β΄ Αθηνών, Νομού Αττικής, Α΄ και Β΄ Πειραιά, Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης, καθορίζονται πέντε (5) ημέρες απασχόλησης. Στους αναπληρωτές τους ορίζονται δύο (2) ημέρες απασχόλησης εκτός από εκείνους οι οποίοι δεν υπηρετούν στους νομούς αυτούς ως προς τους οποίους ορίζονται τρείς (3) ημέρες

Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής εκτός νομού καθορίζονται πέντε (5) ημέρες απασχόλησης. Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής ορίζονται τρεις (3) απασχόλησης.

Δείτε εδώ το σώμα της απόφασης->αποζημιωση_δικαστικων

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply