ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

Ζητείται  συνάδελφος για συστέγαση σε κεντρικό γραφείο της Κορίνθου έναντι Δικαστικού μεγάρου, προσφέρεται ξεχωριστός χώρος γραφείου μηνιαίως συνεισφορά στο μίσθιο (ενοίκιο, κοινόχρηστα, λογαριασμοί ρεύματος, νερού και τηλέφωνο και Internet) 130,00 ευρώ  και άριστο κλίμα συνεργασίας. Τηλ.:2741025057,6942859530,6977773980