Λήγει στις 15/4/2016 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη πτυχιούχων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ενημερώνει ότι στις 15 Απριλίου 2016, λήγει η περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δικαιούχοι της δράσης είναι άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καθώς και πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis και δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας.

Σημειώνεται ότι για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στις ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr  και  στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00.

Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία μπορείτε να δείτε υπόδειγμα αίτησης και ενημερωτικά φυλλάδια για το πρόγραμμα.

Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής Πτυχ.pdf
|Συχνές ερωτήσεις. |

Προκήρυξη

|Τροποποίηση Πρόσκλησης