Λειτουργία Υπηρεσιών Δ.Σ.Α.

Από την Παρασκευή 29/5/2020 θα λειτουργούν, εκτός από τα τμήματα που λειτουργούν τώρα,

όλες οι οικονομικές υπηρεσίες του Δ.Σ.Α. (προεισπράξεις δικαστηρίων, προεισπράξεις Δ.Σ.Α., Ταμεία)

και απο Δευτέρα 1/6/2020 θα είναι σε πλήρη λειτουργία όλα τα τμήματα.

Αθήνα, 28/05/2020