ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 6/06/2016

ΑΝΩΤΑΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ της 6ης Ιουνίου 2016 ΕΝ∆ΕΚΑΜΕΛΕΣ

Α) Μετατίθενται οι παρακάτω Πρόεδροι Εφετών ως εξής:

Στο Εφετείο Αθηνών:

1)Πατρών, Μαρία Καραγιάννη του Ανδρέα,
2)Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Πιτταράς του Νικηφόρου,
3)Πειραιώς, Ζωή Κωστόγιαννη-Καλούση του Κωνσταντίνου,
4)Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Κόκκορης του Αλεξάνδρου,
5)Ευβοίας, Βασίλειος Μαχαίρας του ∆ιονυσίου,
6)Θεσσαλονίκης, Ουρανία Παπαδάκη του Ιωάννη.

Στο Εφετείο ∆υτικής Μακεδονίας:
Θεσσαλονίκης, Χαράλαμπος Παπακώστας του Κωνσταντίνου.

Στο Εφετείο ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας:
Θράκης, Κωνσταντίνος Παναγόπουλος του Νικολάου.

Στο Εφετείο Θεσσαλονίκης:
∆υτικής Μακεδονίας, Αγλαΐα Κωτούλα του Ιωάννη.

Στο Εφετείο Πατρών:
∆υτικής Στερεάς Ελλάδας, Στεφανία Καρατζά του ∆ιονυσίου-∆ημητρίου.

Στο Εφετείο Πειραιώς:
Θράκης, Χρήστος Τζανερρίκος του Κοσμά,
Πατρών, Καλλιόπη Πανά του Αριστείδη,
Θεσσαλονίκης, Ιωάννα Βρεττού του Παναγιώτη.

Β)Τοποθετούνται οι νεοπροαχθέντες Πρόεδροι Εφετών ως εξής:

1)∆ημητρία Περιστερίδου – Κωνσταντίνου ή Φραγκοράπτου του Παναγιώτη, στο Εφετείο Θεσσαλονίκης,
2)Αργυρώ Αρναούτη - Μπλέτσα του Ιωάννη, στο Εφετείο Λάρισας,
3)Κωνσταντίνος Γεωργιάδης του Ηρακλή, στο Εφετείο Θεσσαλονίκης,
4)Κυριάκος Φώσκολος του Σταματίου, στο Εφετείο Αθηνών,
5)Μαρία Μουλιανιτάκη του Φειδία, στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου,
6)Εμμανουήλ Καλεντάκης του Ιωάννη, στο Εφετείο Πατρών,
7)Nικόλαος Βεργιτσάκης του Θεοφάνη, στο Εφετείο Πειραιώς,
8)Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου του Θεοδώρου, στο Εφετείο Λάρισας,
9)Ελένη Παπαδοπούλου του Παναγιώτη, στο Εφετείο Θράκης,
10)Γεώργιος Αλεξόπουλος του Επαμεινώνδα, στο Εφετείο Πατρών
11)Ιωάννης Παπαϊωαννίδης του Αλεξάνδρου, στο Εφετείο Θεσσαλονίκης,
12)Αικατερίνη Κρυσταλλίδου – Μωρέση του Ανέστη, στο Εφετείο Θράκης,
13)Σωτήριος Τσιμπέρης του Βασιλείου, στο Εφετείο Ναυπλίου,
14)Ανδρούλα Χριστοδούλου του Μιχαήλ, στο Εφετείο Ευβοίας,
15)Ιωάννα Ψώνη του Στυλιανού, στο Εφετείο Θεσσαλονίκης,
16)Μόρφω Γκίκα του Ηλία, στο Εφετείο Ιωαννίνων.

Γ)Μετατίθενται οι παρακάτω Εισαγγελείς Εφετών ως εξής:

Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης:
Θράκης, Βασίλειος Χαλντούπης του Νικολάου.

Στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης:
Ιωαννίνων, Γεώργιος Σιώπης του Εμμανουήλ.

Στην Εισαγγελία Εφετών Ιωαννίνων:
Αθηνών, Αργύριος ∆ημόπουλος του Χρήστου.

Στην Εισαγγελία Εφετών Λαμίας
Βορείου Αιγαίου, Βασίλειος Χάνης του Ευαγγέλου.

∆)Τοποθετούνται οι νεοπροαχθέντες Εισαγγελείς Εφετών ως εξής:

1)Γεωργία Αδειλίνη του Ευθυμίου, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών,
2)Επαμεινώνδας Βρακατσέλης του Νικολάου, στην Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου,
3)Μαριάννα Ψαρουδάκη του Ευαγγέλου, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών,
4)Μαρία Μαλλούχου – Γιαννακούρα του Παναγιώτη, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Ε)Προάγονται στο βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών οι

Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών:

1)Αθηνών, Χρήστος Ντζούρας του Θεμιστοκλή,
2)Θεσσαλονίκης, Λευκοθέα Τερζητάνου του Χρήστου,
3)Θεσσαλονίκης, Σπυριδούλα Σταυράτη του Αναστασίου,
4)Αθηνών, Γεώργιος Καλούδης του Εμμανουήλ,
5)Θηβών, Παναγιώτης Παναγάκης του Γεωργίου,
6)Λάρισας, Αντωνία Γεωργίου του Σωτηρίου,
7)Θεσσαλονίκης, Βασίλειος Αδάμπας του Ιάσωνος,
8)Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Κωνσταντίνου του Κωνσταντίνου.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply