Μια θέση για επίκουρο καθηγητή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προκήρυξε μια θέση  καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Ιστορία του Δικαίου"
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 16-01-2017
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25310 39897 και στην ιστοσελίδα  http://career.duth.gr/portal/sites/default/files/duth-job-positions/duth2_291116.pdf

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;