ανάλυσε το

Μον.Πρωτ.Λαμ. 17/2016 / Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ ΤΟ (νέο) 118 Κ.Πολ.Δ (εν προκειμένω Α.Φ.Μ. και ΔΟΥ διαδίκου/ηλεκτρονική διέυθυνση δικηγόρου) ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Τετάρτη Ιανουάριος 20, 2016

Μον.Πρωτ.Λαμ. 17/2016 (ασφ.μ./διόρθωση έκθεσης αν. κατάσχεσης)

- Η παράλειψη αναγραφής στο δικόγραφο (εν προκειμένω ανακοπής), των στοιχείων που ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 118 ΚΠολΔ (όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με το ν.4335/2015), ήτοι ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ του ανακόπτοντος καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πληρεξουσίου δικηγόρου, δεν επιφέρει ακυρότητα του δικογράφου, εφ' όσον στην ως άνω διάταξη, δεν ορίζεται καμία δικονομική συνέπεια σε περίπτωση μη αναγραφής των ανωτέρω στοιχείων, τα οποία δύνανται να συμπληρωθούν εκ των υστέρων, απορριπτομένου ως αβασίμου του σχετικού ισχυρισμού του καθ’ου. Επομένως, πρέπει η ανακοπή να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Πηγή : tetravivlos.gr

 

Aria Zfr

I'm the creator of my own bliss.

Leave a reply