Νέα δεδομένα όσον αφορά την ηλεκτρονική κατάθεση και λήψη προτάσεων και σχετικών του αντιδίκου στη νέα τακτική διαδικασία Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Κατόπιν συνεννόησης του ΔΣΑ με το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, για την λήψη προτάσεων και σχετικών του αντιδίκου, που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στην νέα τακτική διαδικασία Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, υπάρχει η εξής δυνατότητα:

Κάθε συνάδελφος που επιθυμεί να λάβει τις προτάσεις και τα προσκομισθέντα σχετικά του αντιδίκου του, σε ηλεκτρονική μορφή, μπορεί να προσέρχεται στην οικεία γραμματεία (Κτήριο 3), όπου προκατατίθενται οι προτάσεις και τα σχετικά, και να λαμβάνει αυτά σε ηλεκτρονική μορφή σε αποθηκευτική μονάδα - usb stick του ιδίου.

Η Γραμματεία των Δικαστηρίων δεν υποχρεούται να εκτυπώνει τα σχετικά και τις προτάσεις, που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά.

Ο ΔΣΑ, προς αποφυγή ταλαιπωρίας και καθυστερήσεων των συναδέλφων, ενθαρρύνει, στο πλαίσιο συναδελφικής, δεοντολογικής συμπεριφοράς, να ανταλλάσσονται οι προτάσεις και τα σχετικά που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά με ασφαλές μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ των συναδέλφων.

Επισημαίνεται ότι στους αντιδίκους πρέπει να αποστέλλονται μόνο τα κατατεθέντα σχετικά και προτάσεις, που φέρουν ψηφιακή υπογραφή του γραμματέα, καθώς με τον τρόπο αυτό πιστοποιείται η κατάθεσή τους.

Πηγή: dsa.gr

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;

Leave a reply