ΝΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΑΘΗΝΑ

 

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΙΤΛΩΝ (ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ) ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ).

Στείλτε μας email.