Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως 25.1.2021

Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως 25.1.2021

https://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/kya_16.1.21.pdf