Νέα πλατφόρμα επίλυσης καταναλωτικών διαφορών διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Εφόσον είστε κάτοικος της Ε.Ε. είναι δυνατόν να  επιλύσετε καταναλωτική διαφορά σας εξωδικαστικά.  Μέσω της νέας πλατφόρμας webgate.ec.europa.eu μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με ένα αγαθό ή υπηρεσία που αγοράσατε μέσω του διαδικτύου και να βρείτε ένα ουδέτερο τρίτο μέρος («φορέα επίλυσης διαφορών») για τη διεκπεραίωση της καταγγελίας. Σε ορισμένες χώρες, και οι έμποροι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες κατά καταναλωτών.

Τι είναι η εναλλακτική επίλυση διαφορών;

Εάν θέλετε να διατυπώσετε καταγγελία σχετικά με μια αγορά, αντί να προσφύγετε στο δικαστήριο, μπορείτε να επιλέξετε την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Ως 'εναλλακτική επίλυση διαφορών' νοούνται όλοι οι τρόποι επίλυσης μιας διαφοράς χωρίς προσφυγή στο δικαστήριο. Αυτό που συμβαίνει κατά κανόνα είναι ότι ζητάτε από ένα ουδέτερο τρίτο μέρος να παρέμβει και να ενεργήσει ως μεσάζων ανάμεσα σ' εσάς και στον έμπορο εναντίον του οποίου διατυπώνετε την καταγγελία. Ο μεσάζων μπορεί να προτείνει λύση σχετικά με την καταγγελία σας, να επιβάλει συγκεκριμένη λύση σ' εσάς και στο άλλο μέρος ή απλώς να σας συγκαλέσει για να συζητήσετε τον τρόπο διευθέτησης της διαφοράς. Άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται για την εναλλακτική επίλυση διαφορών είναι 'διαμεσολάβηση', 'φιλικός διακανονισμός', 'διαιτησία', 'διαμεσολαβητής' ή 'συμβούλιο καταγγελιών'. Σε σύγκριση με την προσφυγή στο Δικαστήριο, η εναλλακτική επίλυση διαφορών συνήθως έχει μικρότερο κόστος και λιγότερες διαδικασίες και είναι ταχύτερη.

Τι είναι η ηλεκτρονική επίλυση διαφορών;

Εάν θέλετε να διατυπώσετε καταγγελία σχετικά με μια αγορά και δεν θέλετε να προσφύγετε στο δικαστήριο, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα χρησιμοποίησης της ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών για να καταλήξετε σε φιλικό διακανονισμό της διαφοράς.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, εσείς και ο έμπορος τον οποίο αφορά η καταγγελία σας μπορείτε να βρείτε έναν φορέα επίλυσης διαφορών, και να ακολουθήσετε τη διαδικασία εξεύρεσης λύσης στην καταγγελία σας. Προσοχή: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα μόνο εάν η καταγγελία σας αφορά ηλεκτρονική αγορά.

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

2 comments

  1. Δεδούση Παρασκευή Reply

    Τον Νοέμβριο 2016 ,από δικό μου λάθος έκανα κράτηση για αεροπορικό ταξίδι στο όνομα μου και το πλήρωσα με ΒΙΖΑ , δεν ήμουνα σίγουρη αν έγινε η κράτηση και έκανα και δεύτερη κράτηση στο ίδιο όνομα , για την ίδια ημερομηνία , για τον ίδιο προορισμό .Πλήρωσα δύο εισιτήρια . Η αεροπορική εταιρία με πληροφορεί ότι χάνω τα χρήματα του δεύτερου εισιτηρίου , θα μου επιστρέψουν μόνο τους φόρους . Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?

Leave a reply