Νέα θέση Νομικού Συμβούλου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Η Ενιαία Ανεξάρτηση Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, μετά από απόφαση της, προκήρυξε θέση Νομικού Συμβούλου και προσκαλεί δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής: «η Αρχή»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν.4013/2011.

Δείτε περισσότερα εδώ: http://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/7vv9oxtv-z4g_1_1.pdf

Δείτε περισσότερα εδώ: http://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/6psioxtv-and_1.pdf

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;