Νέα της Συνόδου - Βρυξέλλες, 22-23 Ιουνίου 2016

Διευκρινίζοντας τους κανόνες ιδιοκτησίας για 16 εκατομμύρια διεθνή ζευγάρια

Αν ένα διεθνές ζευγάρι πάρει διαζύγιο, το δικαστήριο ποιας χώρας θα πρέπει να επιλύσει τις περιουσιακές τους διαφορές; Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την Τετάρτη και θα ψηφίσουν την Πέμπτη νέους κανόνες βάσει των οποίων θα αποφασίζεται ποιας χώρας ο δικαστής θα εκδικάζει τις εκάστοτε υποθέσεις διεθνών διαζυγίων ή θανάτου.

Οι κανόνες αυτοί θα θέσουν τέλος στις παράλληλες διαδικασίες σε διάφορα κράτη μέλη των οποίων τα δικαστήρια πρέπει να επιλύουν τέτοιου είδους περιουσιακές διαφορές και οι οποίες κοστίζουν περίπου 1,1 δισ. ευρώ το χρόνο. Θα εφαρμοστεί σε 18 χώρες της ΕΕ που θέλησαν να συμμετάσχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία ενισχυμένης συνεργασίας.

Οι δύο κανονισμοί, ο ένας για τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και ο άλλος για τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων, θα καθορίζουν ποιο δικαστήριο θα έχει τη σχετική δικαιοδοσία και ποιο δίκαιο θα εφαρμόζεται σε διαδικασίες που αφορούν την περιουσία των διεθνών ζευγαριών. Θα διευκολύνουν επίσης την αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλος και αφορούν θέματα ιδιοκτησίας σε άλλο κράτος μέλος.
Συμπληρωματικές πληροφορίες

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν περίπου 16 εκατομμύρια διεθνή ζευγάρια στην ΕΕ.

 

Τα δεκαοκτώ κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία είναι το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Φινλανδία και η Σουηδία. Άλλα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να συμμετάσχουν όποτε το θελήσουν μετά την υιοθέτηση της νομοθεσίας. Η Εσθονία, για παράδειγμα, έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει.

 

Στις 7 Ιουνίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την ενισχυμένη αυτή συνεργασία, η οποία μπορεί τώρα να δρομολογηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της διαβούλευσης.

 

Συζήτηση: Τετάρτη, 22 Ιουνίου

Ψηφοφορία: Πέμπτη, 23 Ιουνίου

Διαδικασία: Διαβούλευση

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply