Νέες διατάξεις για τα συναινετικά διαζύγια

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 62 Α΄ η διάταξη που αφορά στο γραμμάτιο προκαταβολής δικηγορικής αμοιβής και την μη οφειλή τέλους χαρτοσήμου για τα συναινετικά διαζύγια ενώπιον συμβολαιογράφου.

Ειδικότερα, στο άρθρο 28 του ν. 4531/2018 (ΦΕΚ 62 Α΄) προβλέπονται οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις:

1. Στο Παράρτημα ΙΙ του Κώδικα Δικηγόρων προστίθεται η φράση: «Για παράσταση σε πράξη βεβαίωσης λύσης γάμου ενώπιον συμβολαιογράφου 321 ευρώ».

2. Στην περίπτωση δ’ του άρθρου 2 της αριθ. 111376/11.1.2012 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Για την πράξη με την οποία βεβαιώνεται η λύση του γάμου και επικυρώνονται οι συμφωνίες των συζύγων, οφείλονται πάγια δικαιώματα και δεν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου».

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply