Νέες τιμές αναφοράς σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό

Δείτε εδώ τον Πίνακα με όλες τις νέες τιμές αναφοράς, συνυπολογίζοντας και τον ΕΦΚΑ από ΕΑνΔιΘ.

 

->pinakas-timon-anaforas-2017