Νέος Δικηγόρος Αναλαμβάνει Εργασίες-Κέρκυρα

Νέος δικηγόρος Κέρκυρας αναλαμβάνει υποθέσεις Αστικού, Διοικητικού και Εμπορικού Δικαίου. Διαζύγια,Υπερχρεωμένα, Έλεγχοι σε Κτηματολόγιο & Υποθηκοφυλάκειο, Μεταφράσεις, Επικυρώσεις κτλ.

Στείλτε μας email.