ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΚΔ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ο Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Παντείου Πανεπιστημίου, με ακαδημαϊκό υπεύθυνη τον κ. Α. Μπώλο, καθηγητή Εμπορικού Δικαίου και Διευθυντή του Φορέα, διοργανώνει νέο Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών, με έναρξη την 3η Νοεμβρίου 2023 και λήξη την 26η Νοεμβρίου 2023. Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 81 ώρες (εντός 4 εβδομάδων), τα δε μαθήματα γίνονται Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Το πρόγραμμα διεξάγεται συνδυαστικά με εξ αποστάσεως (online) και δια ζώσης διδασκαλία (στο Πανεπιστήμιο). Η συμμετοχή καθορίζεται από τον χρόνο υποβολής της αίτησης (21 σπουδαστές ανά κύκλο), ενώ το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα (1.450) ευρώ. Επί του ποσού αυτού υφίσταται η δυνατότητα έκπτωσης ως εξής:

Ποσοστό 10%: Προεξόφληση συνόλου διδάκτρων (τελικό ποσό μετά την έκπτωση: 1.305 ευρώ).

Ποσοστό 10%: Για ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ και ΝΕΟΥΣ δικηγόρους έως 5 έτη (τελικό ποσό μετά την έκπτωση: 1.305 ευρώ).

Ποσοστό 25%: ΑΜΕΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%), άνεργοι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, απόφοιτοι (προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού) του Παντείου Πανεπιστημίου (τελικό ποσό μετά την έκπτωση: 1.087 ευρώ).

Ποσοστό 50%: Εργαζόμενοι στο Πάντειο (τελικό ποσό μετά την έκπτωση: 725 ευρώ). Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν ΜΟΝΟΝ εφόσον κατά τον χρόνο της εγγραφής, ο υποψήφιος ανήκει σε μία από τις ως άνω κατηγορίες. Ο αιτών οφείλει να προσκομίσει στον Φορέα το σχετικό αποδεικτικό / πιστοποιητικό. Οι εκπτώσεις διαμορφώνονται αυστηρά ανά κατηγορία και χωρίς δικαίωμα άθροισης κατηγοριών. Στο εν λόγω πρόγραμμα μετά από κλήρωση παρέχονται συγκεκριμένες θέσεις για ανέργους που διαθέτουν κάρτα ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και άνω, ως εξής: α) Μία θέση όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι μέχρι και 20 άτομα, β) Δύο θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 21 - 50 άτομα, γ) Τρεις θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 51 - 100 άτομα, δ) Πέντε θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι άνω των 100 ατόμων.

Περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος στο link:e-learning.panteion.gr/programmata/basiki-ekpaideysi-diamesolabiton

 

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Αν βρείς μία γυναίκα, παντρέψου την. Αν είναι καλή, θα είσαι ευτυχισμένος, αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.

Leave a reply