Νομική Επικαιρότητα της Εβδομάδας (21/11-28/11)

1. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2-12-2015 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-12-2015

2. Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2015 ∆ικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, ∆ικ. Επιµελητών και Συµβολαιογράφων

3.Ανακοίνωση της Γραμματείας της Γενικής Δ/νσης Ιθαγένειας Μεταναστευτικής Πολιτικής

4.Φορολογική ανακοίνωση για τις 3μηνες συμπληρωματικές καταστάσεις των Δικηγόρων

5.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply