Νομικοί για διδασκαλία στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ανακοινώνει την πρόσληψη Νομικών, για τη διδασκαλία του μαθήματος: "Ζητήματα Δικαίου Ανταγωνισμού" καθώς και για συμμετοχή ως εισηγητές σε όσες ημερίδες το επιθυμούν.

Καταληκτική ημερομηνία: 20-12-2016

Πληροφορίες: τηλ. 2310 494104, 2310 494106, 2310 494107

Αναλυτικότερα:
http://www.esdi.gr