ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ : Zητείται απόφοιτος νομικής για άσκηση

Ζητείται απόφοιτος νομικής για άσκηση στο Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους.
Προβλέπεται μηνιαία αμοιβή 400 € .
Πληροφορίες καθημερινά από 7 :00 έως 15:00 στο τηλέφωνο
26610 447 38 ή στο mail
kerkyra@nsk.gr