Ο ΔΣΑ αποδοκιμάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απόπειρα επαναφοράς της θανατικής ποινής στην Τουρκία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο ΔΣΑ αποδοκιμάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απόπειρα επαναφοράς της θανατικής ποινής στην Τουρκία

 

Το δικαίωμα στη ζωή αποτελεί υπέρτατη αξία και βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς ιεραρχίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνιστά δικαίωμα αναπαλλοτρίωτο, το οποίο δεν υπόκειται σε σταθμίσεις και περιορισμούς.

Η κατάργηση της θανατικής ποινής, όπου αυτή επιτεύχθηκε, συνιστά κατάκτηση του ανθρώπινου πολιτισμού. Αποτελεί τίτλο τιμής για την ευρωπαϊκή νομική κοινότητα στο σύνολό της ότι πρωτοστάτησε στον αγώνα αυτόν.

Η Τουρκία δεσμεύεται τόσο από τα Πρωτόκολλα 6 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,  που καταργούν  την θανατική ποινή, όσο και από το δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων που υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την κατάργηση της θανατικής ποινής.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών  ενώνει τη φωνή του με την ευρωπαϊκή και ευρύτερα τη διεθνή νομική κοινότητα, αποδοκιμάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο κάθε απόπειρα της Τουρκίας να επαναφέρει θανατική ποινή και καλεί την Τουρκική Δημοκρατία να συμμορφωθεί με το διεθνές ανθρωπιστικό κεκτημένο και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που την δεσμεύουν.

 

Ακολουθεί η κοινή δήλωση κατά της πιθανής επαναφοράς της θανατικής ποινής στη Τουρκία του Συμβουλίου Ευρωπαίων Δικηγόρων(CCBE), της Διεθνούς Ένωσης Δικηγόρων(UIA), της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Δικηγόρων(FBE) και της Διεθνούς Ένωσης Νέων Δικηγόρων(AIJA).

Statement on the possible reinstatement

of the death penalty in Turkey

The right to life is guaranteed by all major international and regional human rights treaties. The European Court of Human Rights has interpreted the right to life as “an inalienable attribute of human beings” and a “supreme value in the international hierarchy of human rights”.[1]

 

The undersigned organisations believe that the abolition of the death penalty contributes to the fostering and protection of human dignity and the gradual development of a global culture of human rights.

 

The undersigned therefore condemn, in the strongest terms, any attempt to reinstate the death penalty in Turkey.

 

The undersigned insist on the fact that Turkey is a member of the Council of Europe and a signatory of the European Convention on Human Rights. Consequently, Turkey is bound by Protocols 6 and 13 of the Convention which abolish the death penalty. In Turkey, the last execution took place in 1984. The death penalty was abolished for ordinary crimes in 2002, and finally abandoned on 7 May 2004. In addition, in 2006, Turkey became the 57th State to ratify the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty.

 

Therefore, the undersigned call upon the Turkish government to respect its international commitments, reminding them that Turkey has supported the recent World Congress Against the Death penalty held on 21-23 June 2016 in Oslo.

 

Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)

International Association of Lawyers (UIA)

European Bars Federation (FBE)

International Association of Young Lawyers (AIJA)

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply