Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Του Σωκράτη Τσαχιρίδη, Δικηγόρου, ΜΔ Πάντειου Πανεπιστημίου

Σκέφτεσαι να δραστηριοποιηθείς επαγγελματικά και αναζητείς το κατάλληλο τύπο εταιρείας; Πιθανόν στο μυαλό του μέσου ανθρώπου η ίδρυση μίας εταιρείας να φαντάζει μεγάλη υπόθεση. Αυτό μέχρι πρότινος θα ήταν λογικό, καθώς οι εταιρικοί τύποι που υπήρχαν στην αγορά είχαν ορισμένα αξεπέραστα μειονεκτήματα που έκαναν τον επιχειρηματικό κόσμο να είναι διστακτικός στις επιλογές του. Ποια ήταν αυτά τα προβλήματα; Στην ανώνυμη εταιρεία, για την ίδρυσή της, απαιτείται ιδιαίτερα μεγάλο κεφάλαιο (24.000 ευρώ), στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης το νομοθετικό πλαίσιο έχει να αναμορφωθεί από το 1955, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει δυσλειτουργίες στην πράξη και στις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε. και αφανή εταιρεία) το μεγαλύτερο μειονέκτημα εντοπίζεται στην απεριόριστη προσωπική ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της εταιρείας.

Έτσι, κρίθηκε αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα νέο εταιρικό μόρφωμα που θα είναι απαλλαγμένο από τα ανωτέρω μειονεκτήματα και παράλληλα θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του επιχειρηματικού κόσμου. Με τον νόμο 4072/2012 εισήχθην στην ελληνική έννομη τάξη η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (εφεξής Ι.Κ.Ε.), η οποία ήδη γνωρίζει μεγάλη απήχηση. Ας δούμε, όμως, για ποιους λόγους. Η Ι.Κ.Ε αποτελεί μια ευέλικτη εταιρική μορφή, καθώς δεν έχει αυστηρές και δυσκίνητες διαδικασίες ίδρυσης, βασίζεται στην ελευθερία βούλησης των μερών της, που μπορούν να ορίσουν στο καταστατικό οτιδήποτε επιθυμούν (αρκεί να μην έρχεται σε αντίθεση με τη δημοσία τάξη και τα χρηστα ήθη).

Ωστόσο, ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εν λόγω εταιρείας είναι ότι το κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυσή της είναι χαμηλό. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να είναι κατ’ ελάχιστη πρόβλεψη ένα (1) ευρώ, πράγμα που δίνει στον καθένα τη δυνατότητα, χωρίς πολλά χρήματα (κεφάλαιο), να δημιουργήσει μία εταιρεία. Πέρα από το ως άνω κεφάλαιο, που μπορεί να είναι και μεγαλύτερο, για την ίδρυσή της απαιτείται η τήρηση μίας διαδικασία, ήτοι η απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της. Αυτή, λοιπόν, αποκτάται με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), που είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα (άρθρο 43 παρ. 1. εδαφ. 2 ν. 4072/2012). Επιπλέον, με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ αποκτάται και η εμπορική ιδιότητα. Εξίσου σημαντικό ζήτημα, που ναι μεν δεν σχετίζεται με την ίδρυση της εταιρείας, αλλά έχει να κάνει με την εν γένει λειτουργία της είναι ότι για τα χρέη της εταιρείας ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο αυτή με το κεφάλαιό της, που, όπως αναφέρθηκε, μπορει να είναι ένα (1) ευρώ. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι εταίροι στον συγκεκριμένο εταιρικό τύπο δε φέρουν καμία ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (άρθρο 43 παρ. 2), που πιθανόν να έχουν συσσωρευθεί και οι δανειστές της δύναται να στραφούν για την ικανοποίησή τους αποκλειστικά και μόνο κατά του νομικού προσώπου. Βέβαια, τα ανωτέρω τελούν υπό την την επιφύλαξη των διατάξεων περί εγγυητικών εισφορών (άρθρο 79).

Παράλληλα, ένας άλλος τρόπος για να γίνει κανείς μέλος σε μία Ι. Κ.Ε, πέρα από την καταβολή του κεφαλαίου, είναι η προσφορά προσωπικής εργασίας, για την απόδοση της οποίας χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον ο όρος εξωκεφαλαιακή εισφορα. Η συμμετοχή με αυτόν τον τρόπο σε μία  Ι.Κ.Ε. αποβαίνει θετικά τόσο για τον εταίρο, καθώς δεν χρειάζεται να διαθέσει χρηματικά ποσά, ώστε να γίνει μέλος μία εταιρείας, όσο και για την εταιρεία με την έννοια ότι αυτή δεν χρειάζεται να πληρώνει τον εταίρο για την παροχή εργασίας, καθώς αυτή αποτελεί το αντιστάθμισμα της συμμετοχής του στην εταιρεία. Τα ανωτέρω αναφερθέντα αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά μίας Ι.Κ.Ε. Παρά το γεγονός ότι ο εν λόγω εταιρικός τύπος εισήχθην στην ελληνική έννομη τάξη σχετικά πρόσφατα, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι έχει ήδη κατακλύσει την αγορά. Οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως καφετέριες, μπαρ, ταβέρνες, ψητοπωλεία, καταστήματα διανομής ρούχων και ενδυμάτων λειτουργούν με την μορφή Ι.Κ.Ε. Ρίξτε μία ματιά στις αποδείξεις, θα με θυμηθείτε.

Ο Σωκράτης Τσαχιρίδης είναι δικηγόρος Αθηνών, μεταπτυχιακός διπλωματούχος Πάντειου Πανεπιστημίου και ειδικος σε θέματα εμπορικού δικαίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 211 400 5285. 

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Αν βρείς μία γυναίκα, παντρέψου την. Αν είναι καλή, θα είσαι ευτυχισμένος, αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.

Leave a reply