Οδηγίες Συμπλήρωσης Παραρτημάτων I,II,III Παραδείγματα & Συχνές Ερωτήσεις από ανακοίνωση του Δ.Σ.Κέρκυρας

α. Παράρτημα Ι

 1. Το έντυπο του Παραρτήματος Ι συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που ορίστηκε τακτικός).
 2. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής που προπληρώθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς υποβάλλουν το έντυπο της αίτησης του Παραρτήματος Ι αναγράφοντας ΜΟΝΟ τα στοιχεία του γραμματέα εφορευτικής επιτροπής και του διερμηνέα της τουρκικής γλώσσας, όπου ο τελευταίος έχει οριστεί.
 3. Το πεδίο Αριθμός εκλογικής περιφέρειας συμπληρώνεται σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες κωδικών της ΚΥΑ 21775/29.06.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1290)

Προκειμένου για την αποφυγή λαθών σας γνωρίζουμε ότι στο διοριστήριο του Άρειου Πάγου  αναγράφεται η εκλογική περιφέρεια που είστε διορισμένοι.

 1. Στη στήλη (3) συμπληρώνεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου και στη στήλη (4) το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΑΦΜ πρέπει να αντιστοιχεί στο ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο που συμπληρώνεται στη στήλη (4)
 2. Το έντυπο συμπληρώνεται σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο στον εκπρόσωπο του αρμόδιου Πρωτοδικείου μαζί με λοιπό υλικό του δημοψηφίσματος. Το άλλο αντίτυπο τηρείται στο προσωπικό αρχείο του δικαστικού αντιπροσώπου. ΠΡΟΣΟΧΗ: και τα δύο αντίτυπα πρέπει να σφραγιστούν από τον αρμόδιο στο Πρωτοδικείο.

 

β. Παράρτημα ΙI

 1. Το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ συμπληρώνεται από τους εφόρους/αναπληρωτές εφόρους/αναπληρωτές δικαστικούς αντιπρόσωπους οι οποίοι δεν έχουν προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς.
 2. Στην περίπτωση που αναπληρωτής αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής διοριστεί και εκτελέσει καθήκοντα τακτικού αντιπρόσωπου δεν συμπληρώνει την αίτηση του Παραρτήματος ΙΙ. Συμπληρώνει αποκλειστικά και μόνο το έντυπο του παραρτήματος Ι
 3. Ο αναπληρωτής έφορος που θα εκτελέσει καθήκοντα τακτικού εφόρου συμπληρώνει το έντυπο του παραρτήματος ΙΙ με κωδικό αρμοδιότητας: 1 του εφόρου
 4. Στη στήλη (3) συμπληρώνεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου και στη στήλη (4) το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΑΦΜ πρέπει να αντιστοιχεί στο ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο που συμπληρώνεται στη στήλη (4)
 5. Το έντυπο συμπληρώνεται σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται από το δικαιούχο στον οικείο έφορο μέχρι την 6η Ιουλίου 2015. Το άλλο αντίτυπο τηρείται στο προσωπικό αρχείο του δικαιούχου. ΠΡΟΣΟΧΗ: και τα δύο αντίτυπα πρέπει να σφραγιστούν από τον οικείο έφορο

γ) Παράρτημα ΙII

 1. Το έντυπο της αίτησης του παραρτήματος ΙΙΙ συμπληρώνεται αποκλειστικά από τον έφορο.
 2. Η συμπλήρωση του εντύπου αφορά στις περιπτώσεις που ο έφορος κρίνει ότι ο αναπληρωτής έφορος ή ο δικαστικός αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος (οι οποίοι δεν έχουν προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς) που εκτέλεσε μερικώς τα καθήκοντά του, δικαιούται μέρος της αποζημίωσης
 3. Σε περίπτωση αναπλήρωσης εφόρου, τότε ο αναπληρωτής έφορος, που ορίστηκε και άσκησε καθήκοντα τακτικού, δύναται να συμπεριλάβει στο έντυπο του παραρτήματος ΙΙΙ τον τακτικό έφορο που δεν εκτέλεσε πλήρως τα καθήκοντά του.
 4. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα της αρμοδιότητας του οικείου εφόρου που εμπίπτουν στα προηγούμενα εδάφια το έντυπο του παραρτήματος ΙΙΙ συμπληρώνεται με την λέξη «ΟΥΔΕΝ» και αποστέλλεται στη Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ..
 5. 5. Στη στήλη (3) συμπληρώνεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου και στη στήλη (4) το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΑΦΜ πρέπει να αντιστοιχεί στο ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο που συμπληρώνεται στη στήλη (4).
 6. Η στήλη (6) συμπληρώνεται με το εκλογικό τμήμα στο οποίο εκπλήρωσε μερικώς τα καθήκοντα του ο δικαιούχος και αφορά μόνο σε δικαστικούς αντιπροσώπους
 7. Στη στήλη (7) του παραρτήματος ο έφορος συμπληρώνει τον αριθμό των ημερών αποζημίωσης, που κατά την κρίση του εφόρου δικαιούνται να λάβουν οι δικαιούχοι και θα αντιστοιχούν στις ημέρες εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Οι ημέρες αποζημίωσης ανά δικαιούχο, όπως θα συμπληρωθούν στο έντυπο ΙΙΙ, δεν θα υπερβαίνουν τις ορισθείσες, κατά περίπτωση, ημέρες αποζημίωσης του άρθρου 3 της ΚΥΑ 21775/29.6.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1290).

Μπορείτε να δείτε παραδείγματα συμπληρωμένα εδώ-> oΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΥΑ

 

 1. Είμαι δικαιούχος προκαταβολής αποζημίωσης για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος διότι διορίστηκα εκτός του νομού που υπηρετώ. Από ποιο κατάστημα της Πειραιώς μπορώ να εισπράξω την αποζημίωση μου;

Οι δικαιούχοι προκαταβολής αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων μπορούν να προσέρχονται στα καταστήματα της Τράπεζας που λειτουργούν ήδη πανελλαδικά, για την εκτέλεση των προβλεπόμενων από το νόμο συναλλαγών. Η απεικόνιση των καταστημάτων  αυτών βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr.

Επίσης,  από την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015, θα λειτουργούν επιπλέον καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως απεικονίζονται στο πίνακα που ακολουθεί ώστε να εισπράξουν την αμοιβή τους. Στα συγκεκριμένα επιπλέον καταστήματα η εξυπηρέτηση των δικαστικών αντιπροσώπων θα γίνεται κατά προτεραιότητα.

 

α/α κωδ. Κατάστημα Διεύθυνση
1 2032 Κοραή Κοραή 5 Αθήνα
2 2028 Καλαμακίου Λεωφ. Ποσειδώνος 26
& Ρήγα Φεραίου
Άλιμος
3 2147 Λαμπρινής Ιωάννου Φωκά 92 & Έρσης 2 Γαλάτσι
4 2070 Χαροκόπου Χαροκόπου 72 &
Ρήγα Φεραίου
Καλλιθέα
5 1904 Πειραιά Δ. Γούναρη 21-23 Πειραιάς
6 2095 Πλατείας Κασταλίας, Μαρούσι Δημ. Ράλλη 4-6 Μαρούσι
7 2019 Γλυφάδας Λεωφόρος Ποσειδώνος 67 Γλυφάδα
8 1729 Κορωπίου Βασ. Κωνσταντίνου 156 Κορωπί
9 1045 Μενιδίου Δεκελείας 27 & Δημοσθένους Αχαρνές
         
10 2211 Βασ. Ηρακλείου,Θεσσαλονίκη Βασ. Ηρακλείου 1 Θεσσαλονίκη
11 2229 Σ. Σταθμού, Θεσσαλονίκη Μοναστηρίου 15 Θεσσαλονίκη
12 2237 Κατούνη Τσιμισκή 2 & Κατούνη Θεσσαλονίκη

 

 1. Είμαι προστατευμένο μέλος και δεν κάνω δική μου φορολογική δήλωση. Μπορώ να μπω στην εφαρμογή του taxisnet για καταβολή της αποζημίωσης για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος με τους κωδικούς του πατέρα/μητέρα/συζύγου μου;

ΟΧΙ ο κάθε δικαιούχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

 1. Είμαι δικαιούχος αποζημίωσης για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος και στο IBAN που δήλωσα στη σχετική εφαρμογή του taxisnet δεν εμφανίζομαι ως πρώτο όνομα / δεν εμφανίζομαι ως δικαιούχος υπάρχει πρόβλημα στην καταβολή της αποζημίωσης;

Δεν έχει σημασία το όνομα του δικαιούχου που εμφανίζεται στο ΙΒΑΝ για την καταβολή της αποζημίωσης .

 1. Είμαι δικαιούχος αποζημίωσης για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος και ενώ έχω αλλάξει όνομα μετά το γάμο μου, στο δικηγορικό σύλλογο είμαι εγγεγραμμένη με το πατρικό μου όνομα. Ποιο όνομα πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Το όνομα του δικαιούχου που θα συμπληρωθεί τόσο στα παραρτήματα Ι, ΙΙ & ΙΙΙ  της ΚΥΑ 21775/29.6.2015 όσο και στη σχετική εφαρμογή του taxisnet θα πρέπει να ταυτίζεται με το όνομα που έχετε δηλώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εμφανίζεται στην φορολογική σας δήλωση

 1. Είμαι δικαιούχος προκαταβολής αποζημίωσης για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος διότι διορίστηκα εκτός του νομού που υπηρετώ. Μέχρι πότε μπορώ να εισπράξω την αποζημίωση μου από την τράπεζα Πειραιώς;

Η καταβολή αποζημίωσης για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος στους δικαιούχους προκαταβολής μπορεί να πραγματοποιείται σε συγκεκριμένα υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015.

 1. Είμαι γραμματέας εφορευτικής επιτροπής πρέπει να συμπληρώσω κάποιο από τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της ΚΥΑ 21775/29.6.2015;

 

ΟΧΙ , τα παραρτήματα για τους γραμματείς συμπληρώνονται από το δικαστικό αντιπρόσωπο

 1. Είμαι μέλος εφορευτικής επιτροπής δικαιούμαι αποζημίωση;

 

ΟΧΙ,  τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν δικαιούνται αποζημίωση

 1. Πως καταβάλλεται η αποζημίωση για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος στους δικαιούχους που δεν προπληρώνονται από την Τράπεζα Πειραιώς;

Κατόπιν ειδοποίησης με ανακοίνωση μας που θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.. οι δικαιούχοι, ο καθένας ξεχωριστά, θα συμπληρώνουν και θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την καταβολή της αποζημίωσης μέσω εφαρμογής στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Στην αίτηση αυτή θα συμπληρωθεί ο Διεθνής  Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) στον οποίο θα γίνει η κατάθεση της αποζημίωσης καθώς και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης. Η πληρωμή της αποζημίωσης γίνεται με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που δηλώθηκε

 1. Είμαι δικαστικός αντιπρόσωπος και δεν έχω προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς ποιο παράρτημα πρέπει να συμπληρώσω;

Συμπληρώνετε το έντυπο του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 21775/29.6.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1290)

( βλέπε ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1.Α  στα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ παραρτημάτων Ι, ΙΙ & ΙΙΙ)

 1. Είμαι δικαστικός αντιπρόσωπος και έχω προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς ποιο παράρτημα πρέπει να συμπληρώσω;

Συμπληρώνετε το έντυπο του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 21775/29.6.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1290) μόνο με τα στοιχεία του γραμματέα της εφορευτικής επιτροπής

( βλέπε ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 2  στα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ παραρτημάτων Ι, ΙΙ & ΙΙΙ)

 1. Αρχικά είχα διοριστεί αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος και στη συνέχεια διορίστηκα και εκτέλεσα καθήκοντα τακτικού δικαστικού αντιπροσώπου. Δεν έχω προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς ποιο παράρτημα πρέπει να συμπληρώσω;

Θα πρέπει να συμπληρώσετε αποκλειστικά και μόνο το έντυπο του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 21775/29.6.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1290)

( βλέπε ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 3  στα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ παραρτημάτων Ι, ΙΙ & ΙΙΙ)

 1. Είμαι αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος και δεν έχω προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς ποιο παράρτημα πρέπει να συμπληρώσω;

 

Συμπληρώνετε το έντυπο του παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 21775/29.6.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1290)

(βλέπε ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 4. στα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ παραρτημάτων Ι, ΙΙ & ΙΙΙ)

 

 1. Από ποιον συμπληρώνεται το έντυπο του παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ 21775/29.6.15 (ΦΕΚ Β΄ 1290)

 

Το έντυπο του παραρτήματος ΙΙΙ συμπληρώνετε αποκλειστικά και μόνο από τον έφορο ή από τον αναπληρωτή του εφόσον αντικαταστάθηκε

(βλέπε ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 5. στα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ παραρτημάτων Ι, ΙΙ & ΙΙΙ)

 

 1. Είμαι δικαστικός αντιπρόσωπος και δεν έχω προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς. Την ημέρα του Δημοψηφίσματος δεν εκτέλεσα τα καθήκοντά μου και αντικαταστάθηκα από αναπληρωτή δικαστικό αντιπρόσωπο. Πρέπει να συμπληρώσω κάποιο παράρτημα? Δικαιούμαι αποζημίωση;

ΟΧΙ δεν συμπληρώνετε κάποιο έντυπο. Αναφορικά με το αν δικαιούστε αποζημίωση σας γνωρίζουμε ότι επαφίεται στη κρίση του Εφόρου σύμφωνα με την ΚΥΑ 21775/29.6.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1290). Εφόσον ο έφορος αποφασίσει ότι δικαιούστε αποζημίωση θα συμπληρώσει το έντυπο του παραρτήματος ΙΙΙ αναφέροντας τις ημέρες της αποζημίωσής σας.

 1. Είμαι έφορος και στην περιφέρειά μου σε συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα, αντικατέστησα τον τακτικό δικαστικό αντιπρόσωπο με αναπληρωτή. Τι πρέπει να δηλώσω στο έντυπο του παρατήματος ΙΙΙ.
 • Για τον αναπληρωτή δικαστικό αντιπρόσωπο που εκτέλεσε καθήκοντα τακτικού δεν πρέπει να δηλώσετε τίποτα. Θα πληρωθεί βάσει του εντύπου του παραρτήματος Ι που υποχρεούται να συμπληρώσει.
 • Για τον δικαστικό αντιπρόσωπο που αντικαταστάθηκε, εφόσον κρίνετε ότι δικαιούται μέρος της αποζημίωσης για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος, θα τον συμπεριλάβετε στο έντυπο του παραρτήματος ΙΙΙ σαν τακτικό δικαστικό αντιπρόσωπο (κωδ. Δραστηριότητας 2) και θα συμπληρώσετε των αριθμό των ημερών που πρέπει να αποζημιωθεί. (βλέπε: ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 5 στα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ παραρτημάτων Ι, ΙΙ & ΙΙΙ)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Περιφέρειες Έδρες τους

 1. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακής Ενότητας Έδρας Νομών
 2. Περιφερειακές Ενότητες Έδρας Νομών (Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού)
 3. Προέδρους και Εισαγγελείς Εφετών

(Μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων)

 1. Προέδρους και Εισαγγελείς Πρωτοδικών

(Μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων )

 1. Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού

Συνεδρίου & Δημοσιονομικού Ελέγχου

στο ΥΠ.ΕΣ.& Δ.Α.

 1. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

& Διοικητικής Υποστήριξης Υπ. Οικονομικών

Υπόψη Ομάδας Υποστήριξης Εκλογικής Διαδικασίας

Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Μοσχάτο

 1. Δικηγορικό Σύλλογο (με παράκληση να ενημερώσετε τα μέλη σας):

AΓΡΙΝΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Τ.Κ 30100 26410-57467 dsagrin@otenet.gr
AΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 10679 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ 10679 210-3398270 dsa@forthnet.gr
AΙΓΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΙΓΙΟΥ Τ.Κ 25100 26910-26486 dsaigio@yahoo.com
AΛΕΞ/ΛΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Τ.Κ 68100 25510-26712 info@dsaxd.gr
AΜAΛΙAΔAΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 26 Τ.Κ 27200 26220-28715 dsa_mal@yahoo.gr
AΜΦΙΣΣAΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΣΑΛΩΝΩΝ 18 Τ.Κ 33100 22650-28285 dsamfissas@yahoo.gr
AΡΤAΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΆΡΤΑΣ ΜΑΝΕΓΑ 6 Τ.Κ 47100 26810-75175 info@dsartas.gr
ΒΕΡΡΟΙAΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΛ.ΡΑΚΤΙΒΑΝ 16 Τ.Κ 59100 23310-24715 info@dsb.gr
ΒΟΛΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΛΟΥ Τ.Κ 38001 24210-23554 dsvol@dsvol.gr
ΓΙAΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗ 3 Τ.Κ 58100 23820-22556 info@dsgian.gr
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ. ΜΠΟΥΣΙΟΥ 3 Τ.Κ 51100 24620-23860 dsgrevenwn@gmail.com
ΓΥΘΕΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΥΘΕΙΟΥ Τ.Κ 23200 27330-24373 dikigsilgt@yahoo.gr
ΔΡAΜAΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΡΑΜΑΣ Τ.Κ 66100 25210-22694 info@dsdr.gr
ΕΔΕΣΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 2 Τ.Κ 58200 23810-22852 dsedessas@yahoo.gr
ΕΥΡΥΤAΝΙAΣ-ΚAΡΠΕΝΗΣΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Ζ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 4 Τ.Κ 36100 22370-25125 δ/υ
ΖAΚΥΝΘΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γ. ΤΕΡΤΣΕΤΗ 2 Τ.Κ 29100 26950-23938 diksylzak@gmail.com
ΗΛΕΙAΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΛΕΙΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗ 12 ΚΑΙ ΣΙΣΙΝΗ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ 27100 26210-22649 disilias@otenet.gr
ΗΡAΚΛΕΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Κ 71001 2810-288312 dikigorher@yahoo.gr
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Τ.Κ 46100 26650-23651 info@dsthes.gr
ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 3 Τ.Κ 54626 2310-542987 dsthe@otenet.gr
ΘΗΒΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΗΒΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 Τ.Κ 32200 22620-27955 dsthivas@otenet.gr
ΙΩAΝΝΙΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ 45110 26510-22228 info@dsioan.gr
ΚAΒAΛAΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 5 Τ.Κ 65403 2510-222289 dskaval@otenet.gr
ΚAΛAΒΡΥΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Τ.Κ 25001 26920-22242 andreas-oikonomou@hotmail.com
ΚAΛAΜAΤAΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τ.Κ 24100 27210-22411 info@dskalamatas.gr
ΚAΡΔΙΤΣAΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τ.Κ 43100 24410-21646 info@dskard.gr
ΚAΣΤΟΡΙAΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τ.Κ 52100 24670-22674 dskastor@otenet.gr
ΚAΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Τ.Κ 60100 23510-23761 contact@dskaterinis.gr
ΚΕΡΚΥΡAΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Τ.Κ 49100 26610-39622 grammateia@dsc.gr
ΚΕΦAΛΛΗΝΙAΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Τ.Κ 28100 26710-23524 dskefalinias@hol.gr
ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ 61100 23410-26169 dskilkis@otenet.gr
ΚΟΖAΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ 50100 24610-36018 diksikoz@otenet.gr
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Τ.Κ 20100 27410-22155 diksyl.korinthou@gmail.com
ΚΥΠAΡΙΣΣΙAΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τ.Κ 24500 27610-23374 dikh33@otenet.gr
ΚΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΩ Τ.Κ 85300 22420-48915 dik.syll.kw@gmail.com
ΛAΜΙAΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΜΙΑΣ Τ.Κ 35100 22310-27685 dik_slam@otenet.gr
ΛAΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΡΙΣΗΣ Τ.Κ 41001 2410-532037 dslar@dslar.gr
ΛAΣΙΘΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Τ.Κ 72400 28410-32158 dslasithiou@yahoo.gr
ΛΕΒAΔΕΙAΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ Τ.Κ 31100 22610-29505 dslevadias@gmail.com
ΛΕΥΚAΔAΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Τ.Κ 32100 26450-25220 dslefkados@yahoo.gr
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τ.Κ 30200 26310-22434 dsmesol@gmail.com
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Τ.Κ 81100 22510-28432 lawbarmt@otenet.gr
ΝAΞΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΝΑΞΟΥ Τ.Κ 84300 22850-24187 dsnax@dsnax.gr
ΝAΥΠΛΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Τ.Κ 21100 27520-27344 dsn@otenet.gr
ΞAΝΘΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΞΑΝΘΗΣ Τ.Κ 67100 25410-22691 dsxanthi@dsxanthi.gr
ΟΡΕΣΤΙAΔAΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τ.Κ 68200 25520-29901 info@dso.gr
ΠAΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΑΤΡΩΝ Τ.Κ 26221 2610-320931 diksipat@otenet.gr
ΠΕΙΡAΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 47 Τ.Κ 18535 210-4176251 secretary@dspeir.gr
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Τ.Κ 48100 26820-23410 dikh60@otenet.gr
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ.Κ 74100 28310-22409 info@dsreth.gr
ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Τ.Κ 69100 25310-22551 info@dsro.gr
ΡΟΔΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΡΟΔΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 9 Τ.Κ 85100 22410-20413 info@dsrnet.gr
ΣAΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΑΜΟΥ Τ.Κ 83100 22730-27881 info@dssamou.gr
ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 53 Τ.Κ 62125 23210-56313 dsser@otenet.gr
ΣΠAΡΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΠΑΡΤΗΣ Τ.Κ 23100 27310-26253 dikspartis@hotmail.gr
ΣΥΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΠΛ. ΜΙΑΟΥΛΗ Τ.Κ 84100 22810-82407 dss@hol.gr
ΤΡΙΚAΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τ.Κ 42100 24310-27526 dstrikala@dstrik.gr
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ Τ.Κ 22100 2710-222357 info@dstripolis.gr
ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Τ.Κ 53100 23850-22767 dsflorinas@gmail.com
ΧAΛΚΙΔAΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 Τ.Κ 34100 22210-20827 dshal@otenet.gr
ΧAΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΓΑΝΗ 31 Τ.Κ 63100 23710-22397 dsxalkidikis@dsxalk.gr
       
ΧAΝΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Κ 73134 28210-52171 dsxania@otenet.gr
ΧΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΙΟΥ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ ΚΑΙ ΟΜΗΡΟΥ Τ.Κ 82100 22710-43522 info@dsx.gr

9. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο (με παράκληση να ενημερώσετε τα μέλη σας):

Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσων
Γ. Γενναδίου 4  106 78 Αθήνα
Τηλ:210-3307450-80 Fax:210-3848335 E-mail: notaries@notariat.gr
Εφετείου Θράκης
Χαριλάου Τρικούπη 83  691 00 Κομοτηνή

Τηλ:25310-71644 Fax:25310-22035 E-mail: symbkom@otenet.gr
Εφετείου Ιωαννίνων
Χαριλάου Τρικούπη 2 454 44 Ιωάννινα Τηλ. & Fax:26510-65151
Εφετείου Κέρκυρας
Δανζελότ 9 491 00 Κέρκυρα
Τηλ:26630-94105, 26610-46104 Fax:26630-94482, 26610-46104
Εφετείου Κρήτης
Οδός 1821 Αριθ.39  712 01 Ηράκλειο
Τηλ:2810-289302 Fax:2810-221802 E-mail: symbsylkritis@hotmail.com
Εφετείου Λάρισας
Βελλή 4  412 22 Λάρισα

Τηλ:2410-535552 Fax:2410-535880 E-mail: symsylar@otenet.gr
Εφετείου Ναυπλίου
Άργους & Ράδου 2 211 00 Ναύπλιο
Τηλ. & Fax:27520-22636
Εφετείου Πάτρας
Κανακάρη 101 262 21 Πάτρα
Τηλ:2610-223582 Fax:2610-622926

 10. Ένωση Διοικητικών Δικαστών (με παράκληση να ενημερώσετε τα μέλη σας)

Δ/νση: Λουίζης Ριανκούρ 85 Τ.Κ. 11524 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: +30 210 6996688 / +30 210 6980777 Fax: +30 210 6998848
Email: enosidioikitikondikaston@yahoo.gr

 

11. Ένωση δικαστών και εισαγγελέων (με παράκληση να ενημερώσετε τα μέλη σας)

Πρώην Σχολή Ευελπίδων Κτίριο 6 Γραφείο 210 Τ.Κ.: 101 71

Τηλ.: 210 8827380 - Fax. 210 8841529

Εmail: endikeis@otenet.gr, info@ende.gr

 

12. Ένωση δικαστικών λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου (με παράκληση να ενημερώσετε τα μέλη σας)

Βουρνάζου 4 & Τσόχα 11521 Αθήνα
Τηλ/φαξ: 210-6494415
Email: enosi@edil-elsyn.gr

13. Ένωση δικαστικών λειτουργών Συμβουλίου της Επικρατείας (με παράκληση να ενημερώσετε τα μέλη σας)

Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου) 47-49
Μέγαρο Αρσακείου Αθήνα 105 64
Τηλ.: (0030) 210 3710 121 Fax: (0030) 210 3231 154
Email: edste@ste.gr

14. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (με παράκληση να ενημερώσετε τα μέλη σας)

Πρωτοδικείο Αθήνας

Πρώην Σχολή Ευελπιδων - Κτίριο 13 - 2ος όροφος - γραφείο 201 Τ.Κ.11362

Τηλ.: 210 82 53 646 Fax: 210 8826172
Email: info@odye.gr

 

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply