Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες κτηματογράφησης στο Κτηματολόγιο του Δήμου Αιγάλεω

'Εναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού  Γραφείου για τα ακίνητα του Δήμου Αγάλεω του Νομού Αττικής ( Δήμου Αιγάλεω, Περιφερειακής  Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής).

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες κτηματογράφησης του ν. 2308/ 1995 και καταχώρισης πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στην παραπάνω περιοχή ορίστηκε η 12.07.2016 σύμφωνα με την υπ.' uριθμ '3051/05.01.2016 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;