Ομοφοβικά σχόλια, καταδίκη σε πρόστιμο. Μη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης του σχολιαστή (Lilliendahl κατά Ισλανδίας)

Carl Jóhann Lilliendahl κατά Ισλανδίας της 11.06.2020 (αριθμ. προσφ. 29297/18)

Ελευθερία έκφρασης και ρητορική μίσους κατά λεσβιών, ομόφυλων, αμφιφυλόφιλων ή τρανσέξουαλ. Καταδίκη του προσφεύγοντος και επιβολή προστίμου για ομοφοβικά σχόλια που είχε κάνει ως απάντηση σε διαδικτυακό άρθρο. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι τα σχόλια του προσφεύγοντος ισοδυναμούσαν με ρητορική μίσους σύμφωνα με τη νομολογία του. Αποδέχθηκε τη διαπίστωση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισλανδίας ότι τα σχόλια ήταν «σοβαρά, επιβλαβή και επιζήμια», και ότι η απόφαση που είχε αρχικά πυροδοτήσει τη συζήτηση, σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης της εκπαίδευσης σε σχολεία αναφορικά με την κοινότητα λεσβιών, ομόφυλων, αμφιφυλόφιλων ή τρανσέξουαλ δεν δικαιολογούσε τόσο σοβαρή αντίδραση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο διαπίστωσε ότι τα συμφέροντα της ιδιωτικής ζωής που προστατεύονται από το άρθρο 71 του Συντάγματος και το άρθρο 233 (α) του Γενικού Ποινικού Κώδικα υπερέβαιναν την ελευθερία έκφρασης του αιτούντος υπό τις περιστάσεις της υπόθεσης και ότι ο περιορισμός αυτής της ελευθερίας ήταν δικαιολογημένος και απαραίτητος προκειμένου να εξουδετερώσει το είδος προκατάληψης, μίσους και περιφρόνησης κατά ορισμένων κοινωνικών ομάδων που θα μπορούσε να προωθήσει μια τέτοια ρητορική μίσους.

Οι αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων στην υπόθεση, λήφθηκαν μετά από εξισορρόπηση των δικαιωμάτων στην ελευθερία έκφρασης (του προσφεύγοντος) και στην ταυτότητα φύλου και σεξουαλικό προσδιορισμό (των μειονοτήτων) και ήταν ως εκ τούτου λογικές και δικαιολογημένες.

Δείτε την απόφαση  εδώ