ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Αίτημα κατέθεσε το  Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, βάσει του οποίου ζητεί τον ορισμό 200 Δικηγόρων ως προέδρων (100 τακτικών με ισάρισθμους αναπληρωτές τους) και 200 Δικηγόρων ως μελών (100 τακτικών και 100 αναπληρωτών) για να στελεχώσουν  τις Επιτροπές Ενστάσεων των ΟΤΑ του Ν. Αττικής που είχαν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση και στους οποίους έγινε ή πρόκειται  να ακολουθήσει η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων.

 

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Αν βρείς μία γυναίκα, παντρέψου την. Αν είναι καλή, θα είσαι ευτυχισμένος, αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.

Leave a reply