Όσα θες να ξέρεις για το Θερινό Σχολείο «Βιοηθικά Ζητήματα στην Αρχή της Ζωής» του Εργαστηρίου Ιατρικού Δικαίου ΑΠΘ

Μιλήσαμε με την  Μαριάννα Βασιλείου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης LLM, MBE, Υποψήφια Δρ. Ιατρικής ΑΠΘ για το Θερινό Σχολείο «Βιοηθικά Ζητήματα στην Αρχή της Ζωής» του Εργαστηρίου Ιατρικού Δικαίου ΑΠΘ, η οποία βρίσκεται στην οργανωτική και διδακτική επιτροπή.

  1. Ποια είναι η βασική θεματική του επερχόμενου θερινού σχολείου;

Τα Βιοηθικά Ζητήματα στην Αρχή της Ζωής, ένα πολύ ευρύ και ενδιαφέρον πεδίο, τόσο για τις ανθρωπιστικές επιστήμες, όσο και για τις επιστήμες υγείας. Θα εξεταστούν από εξειδικευμένους στο θέμα επιστήμονες τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, το status του εμβρύου, η τεχνητή διακοπή της κύησης, η αυτονομία της εγκύου, η προγεννητική διάγνωση και η ευθύνη του ιατρού κατά τον τοκετό. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η οποία γνωρίζει ολοένα και μεγαλύτερη εφαρμογή, και στα ζητήματα που προκύπτουν από αυτήν: ανωνυμία του δωρητή/ της δωρήτριας γεννητικού υλικού, προεμφυτευτική διάγνωση, κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού, μεταθανάτια αναπαραγωγή και παρένθετη μητρότητα. Τέλος, το Σχολείο καινοτομεί, καθώς θα αναλύσει εις βάθος τις πολιτικές που διέπουν την ασφάλιση υγείας, την αγορά φαρμάκων και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας ως προς τον τομέα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τις κλινικές μελέτες φαρμάκων.

  1. Τι μπορούμε να αποκομίσουμε ;

Όπως μπορεί να διαπιστωθεί με μια απλή ανάγνωση του προγράμματος του Σχολείου, η θεματική συμπεριλαμβάνει όλα τα ζητήματα Βιοηθικής που άπτονται της αρχής της ζωής. Το Σχολείο υιοθετεί, μάλιστα, μια ευρεία ανάγνωση της έννοιας «αρχή της ζωής» και δεν αρκείται στη στενή θεώρηση αυτής, όπου η «αρχή της ζωής» ταυτίζεται με τη σύλληψη. Πρόκειται για μια έννοια ανοιχτή στη φιλοσοφική συζήτηση, τόσο οντολογικά όσο και ηθικά. Ωστόσο, ο νόμος έχει προσπαθήσει – και σε μεγάλο βαθμό επιτύχει – να αποκρυσταλλώσει την νομική αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Η πάντα συναρπαστική σύζευξη αυτών των δυο επιστημών, σε συνδυασμό με τις νεότερες ιατρικές εξελίξεις, θα αποτελέσει έναυσμα για πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, οι οποίες θα εμβαθύνουν στην ουσία του θέματος και δεν θα συνιστούν απλή παράθεση νομικών και ιατρικών πληροφοριών. Ευελπιστούμε ότι αυτές οι συζητήσεις θα συμβάλουν στη πρόοδο της επιστήμης επί του θέματος και ανυπομονούμε να τις κάνουμε!

    3. Υπάρχουν τυπικές προϋποθέσεις εισαγωγής;

Μία μόνο τυπική προϋπόθεση υπάρχει: οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες πρέπει να έχουν την ιδιότητα του φοιτητή ή της φοιτήτριας κάθε επιπέδου, ανεξαρτήτως αντικειμένου σπουδών και τυχόν παράλληλης επαγγελματικής δραστηριότητας. Το Σχολείο απευθύνεται δηλαδή σε προπτυχιακούς/ές, μεταπτυχιακούς/ές, διδακτορικούς/ές και μεταδιδακτορικούς/ές φοιτητές και φοιτήτριες.

     4. Τι δυσκολίες συναντήσατε σε αυτό το εγχείρημα;

Η βασικότερη δυσκολία έγκειται στο ότι το Εργαστήριο δεν λαμβάνει κανενός είδους ενίσχυση ή στηριξη, με συνέπεια όλη η λειτουργία και οι δραστηριότητές του να στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο στην οικειοθελή και προσωπική εργασία των μελών του.

     5. Πού μπορούμε να σας βρούμε; Υπάρχει deadline αιτήσεων;

Όλες οι πληροφορίες για το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής και για τις δραστηριότητές του (και για το Θερινό Σχολείο, κατ’ επέκταση) βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://medlawlab.web.auth.gr/gr/. Σύντομα θα ξεκινήσει να λειτουργεί και το Facebook profile και το Twitter account του, τα οποία και θα είναι προσπελάσιμα μέσω της ιστοσελίδας. Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται έως την 20η Ιουνίου. Ωστόσο, για δηλώσεις συμμετοχής έως την 31η Μαΐου, το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ, ενώ από την 1η Ιουνίου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 20ης Ιουνίου θα ανέλθει στο ποσό των 130 ευρώ. Να σημειωθεί ότι στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα διαμονής και διατροφής, καθώς και η συμμετοχή σε τυχόν παράλληλες δραστηριότητες του Σχολείου.