Πανεπιστήμιο Αθηνών:Τρία εξειδικευμένα Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Προς εηνημέρωσή σας, γνωστοποιούμε ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών, διοργανώνει αυτή τη περίοδο, τρία εξειδικευμένα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα τα προγράμματα αφορούν:

  • Βασικές Έννοιες Κανονιστικής Συμμόρφωσης
  • Αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
  • 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος & της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Στα παρακάτω συνηυμμένα αρχεία μπορείτε να δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις και λεπτομέρειες για κάθε πρόγραμμα.

press_release_basic_compliance.docx | press_release_aml.docx | press_release_4th_directive.docx

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply