Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Μεταπτυχιακά προγράμματα Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής -Υποτροφίες αριστείας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να εφοδιάσει τους νέους με ένα επιπλέον προσόν προκηρύσσει τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών :

*  Χρηματοοικονομική και  Τραπεζική με κατευθύνσεις

·        Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

·        Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

*  Το Χρηματοοικονομικό & Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίων, απευθύνεται σε απόφοιτους Νομικής.

Υποβολή αιτήσεων συμεμτοχής έως 16 ιουνίου 2017.

Ιστοσελίδα Τμήματος  http://web.xrh.unipi.gr/

Στα παρακάτω συνημμένα μπορείτε αν δείτε την αφίσα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.