Παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από Δήμο

του Χρήστου Ηλιόπουλου*

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν μέρος της ιδιωτικής ζωής των φυσικών προσώπων. Η επεξεργασία τους από δημόσιες αρχές γίνεται μόνο υπό προϋποθέσεις, ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόσταση του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε εργασία που γίνεται από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση.

Εάν παραβιασθεί ο νόμος για τα προσωπικά δεδομένα, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επιβάλλει στους υπεύθυνους επεξεργασίας κυρώσεις και πρόστιμα, αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης, πάντοτε μετά από ακρόαση του υπεύθυνου επεξεργασίας. Στην υπ’ αριθ. 4154/2015 απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε υπόθεση στην οποία δημότης με αίτηση προς τον Δήμο διαμαρτυρήθηκε για την παράνομη λειτουργία οίκων ανοχής σε συγκεκριμένη περιοχή και ζήτησε την εφαρμογή του νόμου και την σφράγιση των ως άνω οίκων ανοχής. Ο ίδιος δημότης κατήγγειλε προς την Πολεοδομία εκτέλεση οικοδομικών εργασιών χωρίς άδεια στους οίκους ανοχής και μετά από αυτοψία στα κτήρια συντάχθηκαν εκθέσεις που διαπίστωσαν οικοδομικές παραβάσεις και εκδόθηκαν πράξεις διακοπής οικοδομικών εργασιών.

Η αναφερόμενη στην αυτοψία ως ιδιοκτήτρια ενός εκ των κτηρίων με αίτησή της προς τον Εισαγγελέα ζήτησε να της δοθεί αντίγραφο καταγγελίας εις βάρος της στην Πολεοδομία. Επ’ αυτής εκδόθηκε εισαγγελική παραγγελία προς τον Δήμο « … για την κατά νόμο εκτίμηση των διαλαμβανομένων σ' αυτήν [αίτηση] και τις εντεύθεν επιβαλλόμενες ενέργειες σας», ακολούθως δε παραδόθηκαν στην αιτούσα από τον Δήμο αντίγραφα καταγγελίας και αιτήσεως του δημότη που είχε διαμαρτυρηθεί για τους οίκους ανοχής. Ο Δήμος φαίνεται όμως ότι έδωσε στην αιτούσα παραπάνω έγγραφα από όσα της είχε επιτραπεί να λάβει, με αποτέλεσμα προσωπικά δεδομένα του αρχικώς διαμαρτυρηθέντος να μεταδοθούν σε τηλεοπτικές εκπομπές με δυσφημιστική αναφορά στο πρόσωπο του.

Για τον λόγο αυτόν κατέθεσε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αίτηση - καταγγελία για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του από τις υπηρεσίες του Δήμου χωρίς την έγκριση του. Η Αρχή δέχθηκε ότι η ανωτέρω εισαγγελική παραγγελία «δεν είχε την παραμικρή σχέση» με συγκεκριμένο έγγραφο που δόθηκε από τον Δήμο στην φερόμενη ως ιδιοκτήτρια του κτηρίου και κατά συνέπεια η χορήγηση αντιγράφου από τις υπηρεσίες πολεοδομίας του Δήμου συνιστά παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, επιβάλλοντας στον Δήμο πρόστιμο 10.000 ευρώ. Ο Δήμος προσέβαλε την επιβολή του προστίμου στο ΣτΕ, αλλά το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε την αίτηση του Δήμου για ακύρωση του προστίμου, διότι η πράξη της δημόσιας αρχής που επέβαλε το πρόστιμο ήταν αιτιολογημένη και νόμιμη, ενώ και το επιβληθέν το πρόστιμο δεν ήταν υψηλό.

*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Master of Laws, www.greekadvocate.eu, bm-bioxoi@otenet.gr

Leave a reply