Παράταση υποβολής αιτήσεων για τη θέση του Εθνικού Συντονιστή του κοινού προγράμματος ΕΕ-Συμβουλίου της Ευρώπης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Παράταση ως τις 11/1/2017,  της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων για τη θέση του Εθνικού Συντονιστή του κοινού προγράμματος ΕΕ-Συμβουλίου της Ευρώπης: Πρόσβαση Γυναικών Ρομά και Ταξιδευτών στη Δικαιοσύνη

 

Με έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών πληροφορεί ότι η καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τη θέση του εθνικού Συντονιστή για την Ελλάδα, του κοινού προγράμματος ΕΕ και Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόσβαση των Γυναικών Ρομά και Ταξιδευτών στη Δικαιοσύνη(JUSTROM), παρατείνεται έως την Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες τόσο για το πρόγραμμα όσο και για την θέση του Εθνικού Συντονιστή και τα σχετικά με αυτή κριτήρια επιλεξιμότητας στην επίσημη ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης και συγκεκριμένα στην διεύθυνση htttp://www.coe.int/en/web/portal/roma( (ένδειξη CALL FOR APPLICATIONS FOR JUSTROM PROGRAMME και εν συνεχεία τη χώρα GREECE).

Σημειώνεται ότι οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά απευθείας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο είναι ο τελικός αξιολογητής των υποβαλλόμενων αιτήσεων και επιλογής του τελικού δικαιούχου της θέσης.

paratasi_1.pdf

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.