Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δικηγόρων για τις 15 θέσεις εξωτερικών συνεργατών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, μέχρι τις 13-1-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δικηγόρων για τις 15 θέσεις εξωτερικών συνεργατών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, μέχρι τις 13-1-2017

 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενημέρωσε τον ΔΣΑ ότι, λόγω καιρικών συνθηκών, η υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων δικηγόρων ως υποψηφίων-εξωτερικών συνεργατών με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που έληγε σήμερα, 10-1-2017, παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 13-1-2017 ώρα 14.30.

Σε προηγούμενη ανάρτηση(14-12-2016), ενημερώναμε ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με σχετικό έγγραφο που μας απέστειλε,προσκαλεί όσες/ους δικηγόρους, µέλη των οικείων ∆ικηγορικών Συλλόγων Αθηνών & Θεσσαλονίκης διορισµένους τουλάχιστον στο Εφετείο επιθυµούν να συνεργαστούν µε το Τ. Π. & ∆ανείων, για την υπεράσπιση νοµικών υποθέσεων αρµοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας (Αθήνας) και του Καταστήµατος Θεσσαλονίκης του Τ. Π. & ∆ανείων, που αφορούν σε αντικείµενα του εµπορικού κλάδου, όπως αυτός προσδιορίζεται µε το άρθρο 4 του ν.3965/2011, όπως ισχύει, και τη µε αριθµ. 2/23510/0094/30-3-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1083/τ.Β΄/9-4-2012), ενώπιον των εν γένει ∆ικαστηρίων, Υπηρεσιών και Αρχών, να υποβάλουν αίτηση, από 14-12-2016, ηµεροµηνία ανάρτησης στη ιστοσελίδα του Τ. Π. & ∆ανείων.

Σύμφωνα με το ΤΠΔ, ο αριθµός των απαιτούµενων δικηγόρων για συνεργασία, ήτοι, α. δέκα (10) δικηγόροι για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσία του Τ. Π. και ∆ανείων β. πέντε (5) δικηγόροι για τις ανάγκες του Καταστήµατος Θεσσαλονίκης του Τ.Π. και ∆ανείων.

65ix469ii7-58ps.pdf

Στο παραπάνω συνημμένο αρχείο, μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο του ΤΠΔ.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply