Παρέμβαση του ΔΣΑ για την αντιμετώπιση του προβλήματος της καθυστέρησης στις καταθέσεις δικογράφων και την έκδοση πιστοποιητικών στο Πρωτοδικείο Αθηνών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                    Αθήνα, 24/11/2016

Παρέμβαση του ΔΣΑ για την αντιμετώπιση του προβλήματος της καθυστέρησης στις καταθέσεις δικογράφων και την έκδοση πιστοποιητικών στο Πρωτοδικείο Αθηνών

 

Από την Δευτέρα 21.11.2016 μέχρι και σήμερα παρατηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών σημαντική καθυστέρηση στην κατάθεση δικογράφων και την έκδοση πιστοποιητικών.

Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος και αντιπροσωπεία του ΔΣΑ είχε συνάντηση με τον Προϊστάμενο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου, κ. Ελευθέριο Γεωργίλη, και αρμοδίους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πληροφορικής, για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Από την πλευρά του Πρωτοδικείου δόθηκε η εξήγηση ότι α) Την Δευτέρα 21.11 το πληροφοριακό σύστημα δεν λειτούργησε λόγω τεχνικού προβλήματος το οποίο αντιμετωπίστηκε την επόμενη ημέρα, και β) Κατά τα λοιπά, οι καθυστερήσεις οφείλονται στην έναρξη λειτουργίας του νέου Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), που απαιτεί ένα ελάχιστο χρόνο προσαρμογής. Επιπλέον, από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Πρωτοδικείου δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο να υπάρξουν καθυστερήσεις στην χορήγηση πιστοποιητικών και την επόμενη εβδομάδα.

Από την πλευρά του ΔΣΑ επισημάνθηκε η μέχρι σήμερα ταλαιπωρία των συναδέλφων και η ανάγκη να επιταχυνθεί η διαδικασία.  Μεταξύ άλλων, προτάθηκε να δημιουργηθεί στις καταθέσεις δικογράφων χωριστή σειρά για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται προσδιορισμός δικασίμου (κλήσεις σε υποθέσεις που διέπονται από τον προγενέστερο ΚΠολΔ), και εκείνες στις οποίες δεν απαιτείται προσδιορισμός δικασίμου (τακτική διαδικασία κατά τον νέο ΚΠολΔ), και ως εκ τούτου η διαδικασία κατάθεσης είναι ταχύτερη.

Η πρόταση του ΔΣΑ υιοθετήθηκε από την Διοίκηση του Πρωτοδικείου και από την προσεχή Δευτέρα αναμένεται η εφαρμογή της.

Επιπροσθέτως, ζητήθηκε να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση από την πλευρά του Πρωτοδικείου σε κάθε περίπτωση προβλεπόμενης δυσλειτουργίας των υπηρεσιών του, προκειμένου να προλαμβάνεται, κατά το δυνατόν, η ταλαιπωρία των συναδέλφων.

Η Επιτροπή Καθημερινών προβλημάτων του ΔΣΑ, θα παρακολουθήσει από το πρωί της προσεχούς Δευτέρας 28.11, την υλοποίηση του τρόπου επίλυσης των προβλημάτων που επισημάνθηκαν.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply